Låt föräldrarna välja!

Härryda

Förskolan är en del i det viktiga livslånga lärandet. Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av utveckling och lärande. Vi socialdemokrater hade en motion i fullmäktige, där vi föreslog att förskolebarn med hemmavarande förälder, skulle få utökad tid från 15 timmar i veckan till 20 timmar i veckan.

Vi vet att förskolan är viktig för barns utveckling. Detta röstade alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ner. I sin iver att få stoppa förslaget, plockades det gamla ”socialistspöket” fram av Moderaterna. Nu skulle samhället, förskolan ta barnen från föräldrarna! Nonsens! Det spöket är begravt för länge, länge sedan. Det är nog väldigt få föräldrar som tror på den devisen. De flesta föräldrarna upplever att barnen trivs, lär sig och utvecklas i förskolan. Personalen är utbildade och kunniga.

Förslaget var ett erbjudande och en möjlighet, inte tvingande. Alliansen som annars håller valfrihetens fana högt, tvärvände. Varför? Misstror alliansen föräldrars förmåga att själva välja vad de tycker är rätt för sina barn?
Det kan man undra!

Patrik Linde
Gunilla Wathne
Siw Hallbert
Socialdemokraterna i Härryda