Kejsarens nya kläder

Partille

Var på kommunfullmäktiges möte i Partille 26 mars och fick närvara på ett möte där jag med egna ögon fick se och uppleva vad våra folkvalda gör och säger. En omtumlande upplevelse med bitter eftersmak.

Man pratar i början av mötet om demokrati och hur viktigt det är att lyssna in vad väljarna säger. Fina ord. Men hur fungerar det i praktiken? Där gör man precis tvärtom. Politikerna gör som de vill och lyssnar inte in att vi föräldrar och även jag i min roll som lärare på Lunden faktiskt efterfrågat att få se en konsekvensanalys redan från vecka 43. Vi skall ju skicka våra barn till Centrumskolan och när allt inte känns genomtänkt så blir det ju givetvis en oro.

Jag röstar inte på SD. Men alla i kommunfullmäktige verkar tro att det här är en politisk strid och jag blir chockad när jag sitter på mötet och vänstern börjar dra upp att det skulle vara rasism som var en oro till flytten. Vänstern pratar också om att alla skall få busskort och att det inte skall vara någon klassfråga. Kostnad för det? Inget som tas/tagits upp. Här pratar vi bara sakfrågor säger moderaterna och vill inte ta upp detaljer. Detaljer som borde varit med i en konsekvensanalys.

Men vem har egentligen räknat på alla kostnader? Busskort? Ombyggnationer? Lokalanvändning? Logistik? Var finns egentligen den totala ekonomiska konsekvensanalysen? Miljöpartiet tyckte att konsekvensanalysen är undermålig men säger ändå att förslaget är bra och hoppas på att alla skall få busskort. Miljöpartiet vill alltså att barnen skall åka buss!

KD och SD var de partier som röstade mot tvångsflytten. De har varit med under processen men ser nu att det tyvärr inte finns tillräckligt grundligt analysarbete och vågar här vara storsinta att säga att vi måste backa och få till en ordentlig konsekvensanalys.
Moderaterna blir då irriterade och tycker att ”ni har ju minsann varit med på det här…dags att säga det nu”. Men för mig är det viktigt att faktiskt kunna se och erkänna att man gjort ett misstag och att också då vilja göra rätt.

Politiker och tjänstemän har förstört Lunden – en fungerande organisation. Valet är Centrumskolan – en ej helt genomtänkt organisation där flera delar som vi ifrågasatte redan vecka 43 ännu inte har getts några klara svar på. Troligen kan det bli en ganska kaosartad start med tanke på den korta framförhållningen. Därav en av anledningarna till att jag tidigt valde att inte följa med att arbeta på Centrum- skolan.
Blir Lunden kvar (om överklagan beviljas) så är den nu också ”förstörd” då flera i personalen varken kommer stanna kvar eller följa med till Centrumskolan. Personal har börjat söka andra jobb och är irriterade på hur den här processen skötts. Det kommer alltså bli svårt att få lärare till hösten oavsett skola. Och vilka drabbar det…. jo våra barn!

Att ni politiker inte var mer rädda om era väljare och lyhörda på vad som faktiskt har sagts av föräldrar, lärare och barn är för mig oroande. Det hela har blivit en fråga om prestige. Ett bygge som ingen egentligen efterfrågade men som byggdes, kostar pengar och nu måste ni fylla lokalen med barn.
Argumentet att Lunden behövs för lägre åldrar blir för mig lite platt då det ju inte finns en ordentlig konsekvensanalys i vilken mån den faktiskt behövs och hur stort antal salar som skall användas. Att stadieinrikta 7-9 är också ett argument, men det finns inga långsiktiga planer i nuläget på hur det skall ske i de andra skolorna i kommunen.

Alla känner till sagan ”Kejsarens nya kläder”. Synd bara att inte fler politiker såg de som stod och pekade… Jag hoppas verkligen att politikerna nu tar sitt ansvar för det beslut de nu tagit i KF och ser till barnens bästa. För barnen – de är det absolut finaste och viktigaste som vi har.

Frustrerad kommuninvånare