Fortsatt brist på arbetskraft

Allmänt

15 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och universitet.
För dem som väljer att studera till yrken inom hälso- och sjukvård, lärare, förskollärare, civilingenjör eller it-yrken ser den framtida arbetsmarknaden ljus ut.

Arbetsförmedlingen skriver i ett pressmeddelande att det kommer att vara stor brist på utbildad personal även om fem år.

– Vi har haft brist på utbildad arbetskraft en längre tid och den ser ut att fortsätta. En högskoleutbildning ger ofta goda möjligheter till jobb. Det gäller både i dag, när vi har en stark arbetsmarknad, och den dag konjunkturen vänder nedåt, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar att det kommer att fattas totalt 100 000 personer som har den kompetens som arbetsgivarna söker om fem år – och det är utbildad personal som saknas. Hälften av dem behövs inom hälso- och sjukvård och pedagogik.