Förhållningssättet ska ses över

Partille

Svar till ”Fara och färde” och ”Det är lätt att vara generös med andras pengar”, 11/4.

Vi förstår att man reagerar på detta. Den nya styrelsen som precis tillträtt kommer att se över vilket förhållningssätt styrelsen ska ha framöver.
För att sätta saker i perspektiv så går 100 miljoner kronor varje år tillbaka till hyresgästerna i form av planerat underhåll, och Partillebo och dess styrelse ansvarar utöver 3 800 lägenheter även för 230 000 kvadratmeter lokaler, parkeringsbolag, Partille Energi och Partille Energi Nät.

Otto Natt och Dag (M)
Ordförande Partillebo
Lars Kjellgren (S)
Vice Ordförande Partillebo