Flytten till Furulundsskolan

Partille

Våra underbara folkvalda moderatpolitiker Marith Hesse och Angela Fasth Torstensson och övriga moderater som vägrar att föra dialog med protesterade föräldrarepresentanter angående skolutredningen. Tala om att vilja vara långt från väljarna och verkligheten.

Marith Hesse anser sig själv som lekman inom kommunen. Vi har inte valt några lekmän utan hade hoppats på kompetenta politiker och tjänstemän som följer gällande lagar och regler. Har ni inte kompetens inom kommunen att på lagligt sätt med tillhörande konsekvensanalyser utreda en skolflytt bör ni nog skaffa ett nytt jobb för efter nästa val står ni ändå utan jobb inom kommunen.

Hanteringen påminner om Göteborgspolitikernas hantering av Västlänken, det vill säga Kör på och strunta i vad medborgarna tycker.
Ni undrar varför politikerföraktet växer. Tänk efter.

Besviken anhörig