Efterlängtad cykelbana på gång

Härryda

Om allt går enligt planerna kan en ny gång- och cykelbana mellan Rävlanda och Hällingsjö börja byggas nästa år.
Kommunen har påbörjat en dialog med berörda markägare.

En gång- och cykelbana mellan de båda orterna är efterlängtad av många boende i området. Under 2017 fattade kommunen beslut om att utreda frågan.

– Vi har fått i uppdrag av politikerna att utreda möjligheten att bygga en gång- och cykelbana och nu försöker vi få till det. Vi vill starta byggnationen så fort det är möjligt, kommunen vill uppmuntra till hållbara resor mellan våra orter, men det beror på hur det går med förhandlingarna med Trafikverket och markägarna, säger Tayman Mahshid, projektledare på Härryda kommun.

Det är mellan 40 och 50 markägare som berörs och kommunen har nu påbörjat dialogen med dem.

– Vi har haft ett informationsmöte och nu ska vi sätta oss ned och prata med dem en och en och på så vis även få en bättre överblick över byggnationstiden. Vår förhoppning är att få till en byggstart under nästa år, säger Tayman Mahshid.

Det handlar om 4,5 kilometer gång- och cykelbana som ska gå utmed Hällingsjövägen, från Basåsvägen i Hällingsjö till Sätilavägen i Rävlanda. Tanken är att den ska anläggas samtidigt som kommunen gräver för att lägga ner nya överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten, vilket hänger samman med att det byggs ett nytt vattenverk i Hindås.

Kommunen ska även ha ett möte för att se om det finns önskemål om att gräva ner fiber i samband med arbetet.

– Vi vill få med så mycket som möjligt när vi bygger så att man inte behöver gräva flera gånger, säger Tayman Mahshid.

GC-banan finansieras helt av kommunen men i de fall där den måste dras inom det område som ägs av Trafikverket (som äger bilvägen) krävs förhandlingar med myndigheten.

Härryda kommun hoppas att arbetet med att bygga GC-banan ska kunna starta under nästa år. 2023 beräknas den stå klar.