Bygg om Mölnlyckemotet

Härryda

Mölnlyckemotet håller inte måttet längre. De två rödljusen i motet på vardera sidan om motorvägen orsakar köer och dåligt flöde i själva motet. Den är en kvarleva från en tid med andra trafikvolymer än dagens, men den skulle kunna förbättras för en relativt liten kostnad i form av rondeller vid rödljusen. Då får man ett jämnt flöde i motet. Det blir miljövänligare också. Det allra bästa hade varit en ombyggnation till ett rondellmot a la Landvettermotet, men de två mindre rondellerna går fortare att bygga samt blir billigare. Kanske kan kommunen puffa lite för detta hos Trafikverket som motet sorterar under?
Janne