Bristande agerande för klimatet förlåter vi inte

Partille

Ni politiker talar om ansvar. Men ni gör inte allt för att hindra katastrofen som närmar sig. Stoppa utsläppen av växthusgaser nu!
Vi har noterat att ni vill ta ansvar: För omsorg och vård, för hållbar planering med mera.

Under kommande mandatperiod vill vi att ni tar ansvar för vår framtid med beslut som bidrar till att hindra klimatkatastrofer. Demokrati innebär att vi överlåter en del av vår frihet, i utbyte mot att kommunen ni styr garanterar oss vissa grundläggande rättigheter och skydd.
Som folkvalda har partierna, ni, makten att bestämma om vård, planera för eller mot biologisk mångfald, vidta åtgärder för eller mot en större eller mindre klimatförändring med mera.

Vi finner att ni har delansvar för varje gram koldioxid till atmosfären på grund av beslut som ni stöttat eller misslyckats att förhindra.
Ni är ansvariga för en del av de översvämningar, de värmeböljor, och den mänskliga massmigration som sker och som kommer att ske framöver om inte utsläppen av växthusgaser upphör.

Ni bär ansvaret oavsett hur företag frivilligt agerar, oavsett hur många som väljer ekologiska produkter så länge ni inte gör vad ni själva kan göra.
Vi kan inte vänta på framtida hållbara transporter, miljövänliga material, koldioxidlagringar och hållbara energikällor som ni hoppas kommer att finnas.
Vi säger: ”stoppa utsläppen av växthusgaser nu”! Situationen kräver det! Att nå den krävda nollnivån 2050, innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med fem till åtta procent per år. Oräknat utsläppen från varor producerade utomlands för svensk konsumtion. Det behövs radikala förändringar! Minskning med cirka två procent per år 2005–2017 har skett. Är detta en ansvarsfull politik?

Säger ni att invånarna vill fortsätta med sina utsläpp, säger vi att människor också kan önska att få stjäla och syssla med annat kriminellt. Säger ni att jobb och tillväxt kräver fortsatta utsläpp, ber vi er att se era barn och barnbarn i ögonen och säga det en gång till.

Vi vill att världen förskonas från förödelse, stort lidande, de migrationsströmmar och de konflikter som sker och kommer att ske av en global temperaturhöjning.
Säger ni att det inte är möjligt att klara detta, svarar vi att ert ansvar ändå är att göra allt som står i er makt – och att er underlåtenhet att handla är oförlåtlig.
Styrelsen för Partille Naturskyddsförening