Är djupt bestört

Partille

Jag är djupt bestört över politikers brist på ekonomisk slutledningsförmåga samt er respektlösa syn på lagar och regler, något ni visar gång efter annan. Ett tidigare exempel på detta är byggandet av Vallhamra Sportcenter, det senaste exemplet är turerna runt Centrumskolan.
I fallet Centrumskolan finns i nuläget bara en dom men med tanke på hur ni har fortsatt att verkställa det ogiltiga beslutet så visar det en total respektlöshet mot förvaltningsrätten. Fler domar lär följa.

Kommunens ekonomi är baserad på vilka skatte­intäkter man har, en kommun som lyckas attrahera fler invånare får högre intäkter och en avgörande faktor är då att skapa attraktiva boende­miljöer.

Centrumskolan byggdes för att erbjuda en skola för de som flyttar in i nya boenden runt Partille Port. När ni nu vill göra Centrumskolan till en högstadieskola så finns det ingen skola för yngre barn i närheten av Partille Port vilket minskar attraktiviteten i det området.
I planprogrammet för Furulund framgår att kommunen har för avsikt att bygga fler bostäder i Furulund. Dessa bostäders attraktivitet lär bli avsevärt mindre om högstadiet flyttas till Centrumskolan.

Jag vill verkligen uppmana er alla att bortse från alla tidigare beslut och all prestige som kan finnas och verkligen fundera över vad som är bäst för Partille som helhet och alla dess invånare.
Malin