Vill skapa en gemensam vision för Härryda

Härryda

Hur vill du att Härryda ska vara i framtiden? Den frågan ska kommunen nu ställa till så många invånare som möjligt.
Syftet? Att skapa en gemensam vision för Härryda kommun.

– Det ska inte bara vara en slogan utan en bärande idé som ska gälla över tid, säger Håkan Eriksson (KD), ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling som driver arbetet med att ta fram den nya visionen.

Visionen är tänkt att vara en ledstjärna som ska peka ut riktningen för kommunen och få politiker, förvaltning och allmänhet att dra åt samma håll. Den ska vara så opolitiskt som möjligt för att den inte ska behöva ändras efter varje val.

Ett första steg

I ett första steg vill man nu gå ut till allmänheten, både de som bor, går i skolan och arbetar i kommunen, för att få reda på hur deras framtidsvision ser ut. Arbetet med att ta fram ett antal frågor pågår.

– Det kommer att vara ett stort fokus på de unga i kommunen som kan blicka framåt men vi vänder oss till alla, säger Håkan Eriksson.

Att jobba utifrån en vision är något som enligt Håkan Eriksson funnits längre inom närings­livet och det har blivit allt vanligare att kommuner formulerar egna visioner. Lerum jobbar exempelvis utifrån visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” och Varbergs vision heter ”Västkustens kreativa mittpunkt”.

– Vi har tittat en del på hur de har jobbat med visionsarbetet i Varberg,
säger Håkan Eriksson.

En vanlig tidsrymd för hur långt fram i tiden en vision ska gälla är enligt Eriksson ungefär 15 år.

Brytas ner

Visionen ska inte bara bestå av en rubrik utan ska brytas ner och formuleras med en verksamhetsidé som talar om hur visionen ska uppnås.

Beslutet om att ta fram en vision har fattats av kommunfullmäktige och hänger samman med kommunens nya styrmodell som innebär att politikerna ska styra med utgångspunkt i en övergripande vision. Förutom att den ska tala om i vilken riktning kommunen ska styras är tanken med visionen också att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen.

Klubbas i december

I oktober ska jobbet med att ta fram den nya visionen vara klart. Målet är att den ska klubbas igenom i kommunfullmäktige i december.