Arkivbild: PETER GUSTAFSSON
BLIR KVAR. Visst finns det en framtid för den befintliga järnvägen genom Härryda kommun. Hur den ska se ut utreds nu av Trafikverket och VG-regionen.

Vill öka resandet på den befintliga järnvägen

Härryda

Höghastighetståg i all ära, men hur ser framtiden ut för den befintliga Kust till kustbanan?
Det ska en ny åtgärdsvalsstudie från Trafikverkets ge svar på.

– Vi pausade utredningen kring Kust till kustbanan 2015 i samband med att Sverigeförhandlingen tog över en hel del av förhandlingarna men nu ska vi ta upp det igen, säger Andreas Hult, projektledare för studien på Trafikverket.

Upphandlingen av en konsult som ska utföra studien är på gång.

Som HP/PT skrev i förra veckan startar Trafikverket nu om utredningen kring hur en ny stambana för höghastighetståg och snabba regiontåg ska dras mellan Göteborg och Borås. Går allt enligt planerna ska tågen kunna rulla på den nya järnvägen någon gång framåt 2035.

1 400 bussar per dygn

Under tiden fortsätter tågen att tuffa på i maklig takt på den befintliga Kust till kustbanan samtidigt som 1 400 bussar varje dygn passerar kommungränsen mellan Härryda och Göteborg på riksväg 40.

– Vi kommer att bli fler människor i regionen men vi klarar inte av 2 800 bussar i Kallebäcksliden och framför allt inte förbi Korsvägen, säger Max Falk, trafikstrateg på Västra Götalandsregionen.

Med andra ord fyller Kust till kustbanan en viktig funktion för att klara det ökande resandet fram till dess att den nya stambanan står klar, men även efter det kommer den sannolikt att behövas som ett komplement för långsammare trafik med fler stopp.

Pontus Gunnäs på Västra Götalandsregionen håller på med en studie av vilka åtgärder som skulle kunna göras på kort sikt för att få fler att åka tåg på sträckan mellan Göteborg och Borås. När det gäller dem som reser hela sträckan är potentialen att öka resandet låg – där är tåget helt enkelt för långsamt jämfört med andra transportmedel.

– Att snabba upp den befintliga järnvägen skulle förmodligen kosta mer än det smakar så där får vi vänta på den nya stambanan, säger Pontus Gunnäs.

Potential för korta resor

För dem som reser kortare sträckor ser han dock en stor potential att få fler att välja tåget.

– Om man till exempel reser mellan Mölnlycke och Göteborg är tåget inte långsamt, säger han.

I nuläget har Västtrafik endast åtta avgångar i varje riktning per dag, alltså i genomsnitt ett tåg var tredje timme. I VG-regionens studie tittar de på hur resandet skulle kunna öka med fler avgångar; som en gång i timmen eller var 15:e minut i högtrafik.

– Målet är att öka det hållbara resandet; det är ju så trångt på bussar och vägar. Tåget har stor kapacitet i och med att det går att få plats så många på ett tåg, säger Pontus Gunnäs.

VG-regionens studie ska vara klar under året. Förhoppningen är att man ska kunna bidra med förslag till enklare åtgärder som kan öka tågresandet på kort sikt.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie är mer omfattande och kommer att arbetas fram parallellt med lokaliseringsutredningen av stambanan för höghastighetståg. Den ska vara klar till 2022.