Utred möjligheten igen att köpa vatten från Göteborg

HÄRRYDA

Kommunfullmäktige har dessvärre beslutat att investera mer än en halv miljard kronor i nytt vattenverk för Härryda kommun. Möjligheten finns och har funnits att köpa vatten från Göteborgs kommun som redan investerat miljardbelopp i sina två vattenverk för att säkra vattenkvalité och kvantitet. 2012 avstod dock Härryda kommun detta då man ansåg att det alternativet var för dyrt och riskabelt. Istället valde man alternativet att bygga ett eget vattenverk med en då uppskattad kostnad på 160 Mkr. I GP kan man nu läsa att det nya vattenverket istället kommer kosta mer än 500 Mkr och att vi medborgare bara ska acceptera högre VA-taxa. Jag undrar vad kostnaderna för detta kommer bli efter att entreprenaden utförts då dessa nästan undantagsvisa blir dyrare.

Bygger Härryda kommun ett nytt vattenverk så kommer man ju också få ett framtida problem med kompetensförsörjning som kan undvikas om vatten istället köps från Göteborg. I GR:s regionala vattenförsörjningsplan från 2014 så lyfts kompetensförsörjning upp som en risk för små och medelstora vattentjänstorganisationer. Där sägs också att den strategiska planeringen och utvecklandet av verksamheten som krävs för att klara nya krav därför blir lidande till förmån för att kunna sköta den dagliga driften. Nuvarande vattenverk i Finnsjön producerar 2,5 % av vad Göteborg producerar och vattentjänstorganisationen i Härryda borde rimligen nu ,om man bygger ett nytt vattenverk, vara inom ramen för vattentjänstorganisationer som framöver kommer ha en risk med svårigheten att attrahera kompetent personal.

Jag skulle vilja att politikerna återigen utreder möjligheten att köpa vatten från Göteborgs kommun och ställer det mot kostnaden på mer än en halv miljard samt den ökade risken för kompetensförsörjning.

David Jacobsson
boende i Mölnlycke med 20 års arbetslivserfarenhet som beställare och konsult inom va-branschen