Foto: Susanne R Suvanto
PRISAD. Från vänster: Susanne R Suvanto, Bente Greve, Lisbeth Thorkilson, Anna-Liisa Suvanto

Thorkilson fick etikpris

Partille

På fredagen den 8 mars tog undersköterskan Lisbeth Thorkilson, Furulunds hemtjänst, emot Omvårdnadsinstitutets Etikpris.

Priset delas ut varje år till en person som på ett särskilt sätt stått upp för en äldre persons värdighet och självbestämmande. Lisbeth nominerades av en anhörig – Bente Greve – för sitt lyhörda och kloka bemötande.

– Det är extra roligt när det är en anhörig som nominerat, säger Anna-Liisa Suvanto, en av de ansvarig för Omvårdnadsinstitutet.

Priset delas ut årligen och omfattar nomineringar från hela landet.

– Det är en viktig uppgift att lyfta fram det goda som görs i äldreomsorgen, säger Susanne R Suvanto som också varit ansvarig för att ta fram den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen.

Företrädare från kommunledning och nämnd närvarade tillsammans med enhetschef och kollegor vid utdelningen.