Svar till Angela Fasth (M), 14/3

PARTILLE

 Svar till Angela Fasth (M), 14/3.

Sverigedemokraterna är folkvalda av kommuninvånarna i Partille, därför är vi lyhörda för barnens behov och föräldrarnas argument.
Angela Fasth skriver att Partille inte har beslutat tillämpa Bunkeflo-modellen för ökad fysisk aktivitet bland Partilles skolelever. Kommunfullmäktige i Partille beslutade 2016-01-26 att bifalla motionen ”Mer rörelse i skolan/Fritids”, inlämnad av Marith Hesse (M). Motionen handlar om att öka elevernas rörelse under skoldagen för att därigenom förbättra elevernas skolresultat samt mentala och fysiska hälsa. 25% av motionens text handlar om Bunkeflo-projektet i Skåne, som ses som ett pionjär­projekt inom området.

Därför är det förvånande att man nu behandlar planeringen om skoltillhörighet på ett så otillfredsställande sätt att elever tvingas till bussresor för transport till och från sin skola. Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel måste vara en grundläggande målsättning om man har bestämt sig för att det är viktigt att eleverna rör sig mycket under skoldagen.

Att antalet skolelever i Partille ökar råder det inget tvivel om. Har Utbildningsförvaltningen i Partille tagit fram ett bra underlag för beslut om hur eleverna ska fördelas på skolenheter? Tyvärr inte! I det framtagna materialet slås nära hälften av Partilles elever och skolor ihop i ett område som kallas för ”Centrala Partille”.
Det saknas en systematisk analys av hur elever, i olika åldrar och med olika boende­adresser, bör fördela sig i förhållande till kommunens skolor. Att materialet inte räcker till som beslutsunderlag tydliggörs i Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2019-03-05.
Citat:
”Kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsförvaltningen att till fullmäktige komplettera Bilaga inför beslut om organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen (UN/2019:92) med en slutsats kring varför just Björndammens skola och Furulunds skola föreslås flyttas.”

Förvånansvärt sent i processen anser alltså Kommunstyrelsen att materialet inte ger ett tillräckligt svar på frågan varför beslut om flytt av just Björndammens och Furulunds högstadier ska ske.

Vi som parti ska inte representera särintressen. Protestgruppens kritik har däremot fått oss att kritiskt granska frågan om skolflytt och vi ser att kommunens analyser inte alls ger tillräckliga svar på frågan hur Partilles elever ska fördelas till skolenheter på ett optimalt sätt.
Det finns ett tydligt behov av förbättring, vi Sverige­demokrater ställer oss gärna till ert förfogande för det arbetet.

För Sverigedemokraterna i Partille

Matz Dovstrand
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Timothy Tréville
Kommunstyrelsen