SHB-chefen blev syndabock

HÄRRYDA

Fram till valet 2014 var Härryda kommun välkänd i regionen för sin framsynta bostadspolitik. År ut och år in låg man på stabila tillväxttal som bara en handfull förortskommuner till Stockholm kunde matcha. Samtidigt led riket svårt av bostadsbrist där påfallande många, framför allt förortskommuner med stor efterfrågan, misslyckades med att producera bostäder efter behov. Minsta gemensamma nämnare för flertalet av dessa kommuner var att man överlåtit till marknadens aktörer att sköta bostadsutvecklingen med känt resultat.

Med den nya moderata ledningen som tillträdde efter valet 2014 gjorde man en 180-gradersgir och skrotade den så framgångsrika modellen som gällt sedan fastighetskrisen 1993 och ersatte den med privata initiativ, så kallade entreprenörsdrivna detaljplaner. Kommunen lämnar alltså walkover och överlåter initiativet till marknaden och ger dom en roll som samhällsutvecklare som dom varken kan eller skall ha.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, tillväxttalen borde vara dyster läsning för vilken kommunpolitiker som helst. Men icke så för den moderata ledningen i Härryda, ingen skugga över politiken, bättre peka ut en tjänsteman som syndabock och betala några miljoner av skattemedel för att försöka dölja fiaskot ett tag till.

Betraktare