Arkivbild: SUSANNA RABÉN
LÄMNAR ÖVER. Rekryteringen av Håkan Jacobssons efterträdare på posten som samhällsbyggnadschef har påbörjats. (Bilden är tagen 2014 då Jacobsson var ny som samhällsbyggnadschef)

Samhällsbyggnadschefen får sluta – får lön fram till pensionen

Härryda kommun

Härrydas samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson får gå, men bibehåller sin lön fram till pensioneringen om knappt två år.
– Det är inget ovanligt avtal alls, säger kommundirektör Peter Lönn.

Peter Lönn beskriver att samhällsbyggnadspolitiken fått en ny inriktning sedan valet 2014. Medan kommunen tidigare i huvudsak bedrev egen planering och byggde bostäder på kommunal mark vill man nu i högre grad samverka med exploatörer som bygger på sin egen mark, som i de exploatörsdrivna projekten Wendelstrand i Bråta och Alberts ängar i Björröd.

Inte rätt profil

– Den politiska ideologin hos dem som styr har ändrats sedan Håkan Jacobsson rekryterades och han har inte den profilen, förklarar Peter Lönn att man nu vill se en ny chef för samhällsbyggnadssektorn.

Ett rekryteringsföretag har fått i uppdrag att hitta en ny samhällsbyggnadschef. Peter Lönn hoppas att den nya chefen ska kunna vara på plats efter sommaren.

Kvar året ut

Håkan Jacobsson sitter kvar på posten som samhällsbyggnadschef fram till hans efterträdare tillträder. Därefter kommer han jobba kvar med andra uppgifter fram till årsskiftet.

– Vi vill ha en lugn övergång. På så sätt har vi kvar hans kompetens i organisationen i ett antal månader, säger Peter Lönn.

Vid årsskiftet går Håkan Jacobsson hem med bibehåller lönen i ytterligare 14 månader till dess att han hade planerat att gå i pension. Peter Lönn beräknar kostnaden för avtalet till 1,5 miljoner kronor.

– Det är inget ovanligt avtal alls, det finns fler exempel både i den här kommunen och i andra kommuner. Vi hade kunnat vänta ett år men väljer att göra det här nu för att hålla uppe tempot inom samhällsbyggnadssektorn och leverera det som står i vårt uppdrag, säger Peter Lönn.

Nära pensionen

Håkan Jacobsson ser det inte heller som något speciellt dramatiskt att han nu successivt kommer att kliva åt sidan för att lämna plats åt en efterträdare.

– Jag fyller 63 i år och känner att jag snart har gjort mitt. Jag har jobbat här i snart fem år och det har hänt väldigt mycket inom många områden. Det Härryda var känt för för fyra, fem år sedan var att man hade en modell med en aktiv kommunal styrning av bostadsbyggandet. Även om det fortfarande är samma politiska majoritet som styr så har man en helt annan politisk vilja i dag, säger han.

Härryda kommun hade tidigare som mål att växa med en procent om året. Målet höjdes till 1,5 procent och sedan till minst 1,5 procent, ett mål som kommunen ännu inte har lyckats leva upp till.

Är det faktum att ni inte har levererat tillräckligt många bostäder en bidragande orsak till att du får sluta?

– Ja, det kan jag tänka mig. Det är ett dilemma att byggprocesser tar väldigt lång tid, de hus vi börjar bygga nu planerades för åtta-tio år sedan. Politikerna vill se förändring och om det tar lång tid innan det händer något bidrar det till frustration och man undrar varför det inte händer mer. Att höja målet från 1 procent till 1,5 är ett ganska stort steg, det är ju en 50-procentig ökning, och sedan har målet höjts ytterligare. Vi har inte hunnit med att leverera men det tar tid, just nu har vi motsvarande 1 000 bostäder i färdiga detaljplaner, ytterligare 1 000 i detaljplaner som har kommit långt och ytterligare 1 000 bostäder i påbörjade detaljplaner. Det är väldigt mycket som kommer att levereras de närmaste åren.

Men då kommer någon annan att få ta åt sig äran av det?

– Å andra sidan planerades det som byggs i dag innan jag började, det är så långa processer. Jag känner mig jättetrygg i att vi har oerhört många kompetenta medarbetare och det är många jättestora spännande projekt på gång. Vattenverket som är kommunens största investeringsprojekt någonsin ska nu börja byggas, och sedan är det järnvägen och Landvetter södra, säger Håkan Jacobsson.