Arkivbild: PETER GUSTAFSSON
GÖRS OM. Trafikverket startar nu en ny utredning om var järnvägen mellan Göteborg och Borås ska dras. Huruvida det ska bli en station i Mölnlycke eller inte är en fråga som utredningen ska ta ställning till.

Ny utredning om var järnvägen ska gå

Härryda kommun

Trafikverket startar nu om processen med att utreda var den nya järnvägen mellan Göte­borg och Borås ska dras.
– Vi behöver titta på hela sträckan för att se vad som blir den bästa dragningen, säger Sara Distner, projektchef för sträckan Göteborg – ­Borås.

2018 fattade regeringen beslut om att finansiera en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Trafikverket pekade sedan ut Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som tre stationslägen av nationellt intresse, vilket har ändrat förut­sättningarna för projektet.

Oklart om Mölndal

I Trafikverkets tidigare planer för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås utgick man från att det skulle vara en station i centrala Mölnlycke medan det inte var klart vilken väg spåret skulle ta förbi Mölndal och om det skulle bli någon station där.

Nu är situationen den omvända – det kan fortfarande bli en station i Mölnlycke men då kräver Trafikverket att regionen och kommunen är med och betalar.

– Det pågår en dialog med Västra Götalandsregionen om stationslägen som har regional betydelse och vi träffar också kommunerna, säger Sara Distner.

Trafikverkets beslut om att sänka den planerade max­hastigheten från 320 km/h till 250 km/h har också betydelse för hur spåren kan dras.

Därför startar man nu om hela processen med att planera var den nya järnvägen ska dras fram. Även sträckan Mölnlycke-Bollebygd, där dragningen redan var planerad och klar, är nu uppe på ritbordet igen och kan komma att flyttas.

Planeringen gäller dubbelspårig järnväg där det både kan gå höghastighetståg från Göteborg till Stockholm när hela sträckan är utbyggd samt regiontrafik med lite fler stopp.

Beslut 2022

Trafikverket håller just nu på att upphandla en konsult som ska göra den nya lokaliseringsutredningen.

– Vi räknar med att utredningen kan dra igång i höst. 2022 ska vi fatta beslut om hur dragningen ska gå, säger Sara Distner.

Byggstarten planeras till 2025-2027 och Sara Distner beräknar byggtiden till cirka tio år.

Den nuvarande kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås kommer att finnas kvar även i framtiden, men hur den ska underhållas och trafikeras kan Sara Distner inte svara på.

– Det ingår inte i mitt uppdrag, säger hon.