Ny chef på ny post

Härryda

Härrydas kulturchef Joakim Albrektson har sagt upp sig för en tjänst i Göteborg. Rekryteringen av hans ersättare är i full gång samtidigt som kultur- och fritidsförvaltningarna nu slås ihop till en gemensam verksamhet.

Sammanslagningen innebär att den chef som nu rekryteras blir verksamhetschef för både Kultur och Fritid.

– Det blir ett förändrat uppdrag, säger Päivi Malmsten, sektorschef för UTK (sektorn för utbildning och kultur).

Fritid förening har tidigare tillhört sektorn Teknik och förvaltningsstöd (TOF) medan Fritid ungdom sorterat under sektorn UTK. Med den nya organisationen slås de båda enheterna ihop under det gemensamma namnet Fritid.

Marie Westergård, tidigare chef för Fritid ungdom, fick jobbet som chef för den nya enheten.

– Alla berörda har fått söka tjänsten internt, säger Päivi Malmsten.

Hon förklarar förändringen med att man vill samla Fritid under ett paraply.

– Det finns många samarbetsytor och det är väldigt vanligt att ha det så i andra kommuner.

Skapar oro

Päivi Malmsten har förståelse för att omorganisationen skapar oro bland de anställda.

– Organisationsmässigt är det rätt att göra den här förändringen men man får ha respekt för att det skapar oro och göra det bästa av situationen. Vi håller på att kartlägga för att se om vi har kompetens för det vi behöver göra. Föreningsstöd är ett område som är lite nytt för oss inom sektorn men vi får lära oss, vi har 190 idrottsföreningar och att samarbeta med dem är en viktig del i vårt arbete. Det finns mycket kunskap hos medarbetarna som har ett gott samarbete med föreningarna i dag, säger hon.

Enligt Päivi Malmsten handlar omorganisationen inte om besparingar utan om att samordna och jobba mer effektivt.

Tillförordnad chef

Joakim Albrektson slutade i februari och Maria Carlsson, enhetschef på Kulturskolan, är tillförordnad chef medan rekryteringen av en ny enhetschef för Kultur och Fritid pågår.

Samtidigt pågår också rekryteringen av en ersättare till Sofia Grebner, verksamhetschef för Vuxenutbildningen, som har gått vidare till en tjänst i Mölndal.