Nedläggning av högstadier

PARTILLE

Jag uppmanar mina fyra barnbarn att gå på kommunfullmäktiges möte den 26 mars och se med egna ögon hur ett nedläggningsbeslut av deras skola tas. Politikerna skall väl ändå kunna se er i ögonen när de kommer att förändra hela ert liv. Kom bara ihåg att vara tysta och lyssna, en verklig lektion i demokrati.
Partille kommunpolitiker: Vilken risk ni tar, inte långt ifrån riskkapitalister men med mänskliga insatser.

Att inte bry sig om lagar och regler. (obs, nullitet betyder en ogiltig handling).
Att sätta igång och anställa rektor och börja planera för nedläggning av högstadieskolorna. Att störa till det för lärare och annan personal. Att förstöra barnens hela skolår.

Om argumentet för nedläggning av Lunden är att det är bra för barnen att röra på sig, känns det beklämmande.
Att ta ett så stort beslut som påverkar så många liv utan hänsyn till fakta. Fakta visar att det inte är platsbrist i Furulund för de yngre. Fakta vad beträffar indelning i låg-, mellan- och högstadier säger Skolverket att ”anledningen till den nya stadieindelade timplanen är att den skall garantera att elever får den undervisning de skall ha om de byter skola”. Finns inget om lokaler! Fakta är att det ej gjorts en ekonomisk analys. Fakta är att yttermiljö är Allum, biblioteket och stadsparken. Fakta är att rektors ordningsregler bara kan gälla inom skolan. Fakta är en omorganisation och sammanslagning av två skolor betyder konflikter. Fakta är en blandning av gymnasieelever med högstadieelever. Fakta är att elever med särskilda behov får det extra svårt. Det finns mängder med fakta som föräldrarna visat politikerna. Att prata om bättre kvalitet och god service känns som ett hån mot de som arbetar inom skolan idag. Om flytten havererar. Tänk Om det inträffar! Skall ni då äntligen börja bry er om ”detaljer”. Se Angela Fasth Torstensson (M) uttalande att hon inte lägger sig i detaljer. Det är detaljerna som gör helheten i en skola. Eleverna skall arbeta i trygghet och studiero. Tänk om det inte finns tillräckligt med lärare till hösten. Lärarna som är grunden till en fungerande skola. Eleverna skall ha sina betyg.

Det är Socialdemokraterna och Moderaterna som styr i vår kommun så försök inte vända bort blickarna från de som har ansvaret. Även om man är fritidspolitiker kan man inte gömma sig bakom beslut. Det är bara att ta reda på fakta. Har demokratin bland Partilles politiker ersatts av maktfullkomlighet eller feghet att ändra sig?

Ta risken att lämna tillbaka byggnaden till Partillebo (det är Partille kommun som äger Partillebo).
De kan säkert göra något spännande av Centrum­skolan som företagshotell, spa, äventyrsbad restauranger m.m. Idéer finns det gott om. Den risken kan ni väl ta men riskera inte våra barns framtid. Den mest påverkningsbara och känsliga åldern är perioden i högstadiet.

Eva Nerdal
Farmor/mormor