Moderaterna är för ett för ett nationellt förbud mot tiggeri

Partille

”Inför tiggeriförbud i Partille”, 28/2.

Vi moderater är för att ett nationellt förbud mot tiggeri. Genom ett nationellt förbud skapas en enhetlig laglig och enkel möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa personer från den plats där tiggeriet äger rum.

Att nationellt förbjuda tiggeriet kommer inte att lösa problematiken i andra länder men kommer att skicka tydliga signaler till de länder dessa EU-migranter kommer ifrån, och bidra till påtryckningar för att dessa länder ska ta ansvar för sina invånare. Vägen ur fattigdom går via utbildning och arbete.

Svårigheten med lokala förbud är att dessa endast gäller vissa platser, vilket gör uppföljningen mycket svår. Det skulle vara svårt för polisen att ha kontroll på vad som gäller vid olika platser, och i olika kommuner. Polisen behöver använda sina resurser till mer prioriterade åtgärder och arbetsuppgifter.

Min bild är att antalet som tigger i Partille, över tid, har minskat. Skulle antalet personer öka och handlarna eller vi kommuninvånare se det som ett stort problem så är vi villiga att ompröva vår nuvarande inställning.

Marith Hesse (M)