Lösning på gång för Gavelåsbron

Partille

I september 2017 stängdes Gavelåsbron i Paradiset i centrala Partille av för biltrafik efter att man upptäckt skador på bro- och dammkonstruktionen. Nu är en lösning på gång. Partille kommun har fått klartecken från länsstyrelsen att arbeta vidare med åtgärder som innebär att Eckens damm blir klar och att en ny dammvägg och bro ska byggas.

Som en del av utredningsarbetet har det gjorts en naturvärdesinventering på platsen, och där fann biologerna öring i bäcken ovanför dammen. Man hittade även lax och andra fiskarter nedanför dammen.

– Vi vill öppna vandringsvägen för lax och öring igen. När vi reparerar bron och anlägger en ny dammvägg planerar vi därför även att anlägga en fisktrappa förbi dammen, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun i ett pressmeddelande.

Ärendet måste nu även prövas i mark och miljödomstolen, ett beslut därifrån kan dröja upp till ett år.

– Med hänsyn tagen till domstolens beslut, kompletterande utredningar och upphandlingen dels av projektering inför arbetet och sedab själva arbetet, hoppas vi kunna påbörja de praktiska åtgärderna 2020. Då kan bron vara klar i slutet av 2021, säger Per Söderquist.