Käre farbror Simon i din himmel

Partille

Svar till ”Inför tiggeriförbud i Partille”, 28/2.

Längst bort vid sockengränsen bodde du, farbror Simon, med ditt sällsamt smittande skratt och din självklara medmänsklighet. Du var verkligen innerligt hjärtevarm. Tveklöst upplät du därför sin höskulle till tattarna, dåtidens romer, fastän storsamhället hotade med rejäla böter. Medvandrarna var sällan skrivkunniga, men logdörrarna är än i denna dag fyllda av de tacksamma medmänniskornas numera hundraåriga initialer.

Här och var har din hjärtinnerlighet uppenbarligen glömts bort. Därför kan vi idag möta människor som hellre dömer än hjälper, som vill skicka poliser mot de som ingenting äger och har.

Självklart ska ingen människa behöva tigga, tvingas till den förnedringen. Ingen i vårt sanslöst rika Europa ska nödgas sitta med en sliten pappmugg framför ett köpenskapsmecka. Lika självklart upphör denna förnedring när vi med kärlek och viljekraftig utjämningspolitik bestämmer oss för att göra skillnad.

Känner jag dig rätt, farbror Simon, skulle du i den spirande vårens tid ha överlämnat egenplockade buketters mängd. I ett huj skulle våra arma medvandrare då kunna ägna sig åt hyllad köpenskap istället för så kallat lagstridigt passivt tiggeri. Jovisst ska land med lag byggas, men segregerande byråkrati har alltid varit en usel vägvisare.

Lars Josefsson
Svensk universaldemokrat