Foto: Mattias Jansson/Lerums kommun
AVSTÄNGD. Jonseredsvägen i höjd med Jonsereds fabriker har varit avstängd sedan den 18 februari, efter att man upptäckt att delar av en bärande mur rasat.

Jonseredsvägen fortsatt avstängd

Jonsered

Jonseredsvägen som går mellan Lerums kommun och Partille kommun kommer att vara fortsatt avstängd, åtminstone fram till sommaren.

Det var troligen erosion som låg bakom att en del av en stenmur vid Jonseredsvägen rasade och som ledde till att vägen fick stängas av måndagen den 18 februari.

Partille kommun, som är ansvarig för vägen, har fått ett åtgärdsförslag för att laga det skadade vägområdet tillfälligt. Men ÅF, vars geotekniker undersökt platsen, bedömer även att nya mer omfattande utredningar måste göras för att säkerställa stabiliteten på hela den cirka 280 meter långa vägsträcka som vilar på stenmuren – och som i dag är avspärrad.

– Om utredningarna visar att det finns fler skador på sträckan, krävs en större ombyggnation av vägen innan den kan öppnas igen, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun till kommunens hemsida.

Tidigast till sommaren

Som tidigast tror kommunen att vägen kan öppnas till sommaren, men det kan också ta längre tid än så.

– Är skadorna längs vägsträckan fler dröjer det. Muren ligger inom ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. Det innebär att det krävs omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser innan ett åtgärdsarbete kan påbörjas, säger Per Söderquist.

All motortrafik är i nuläget hänvisad till E20, men det går fortfarande att köra på Jonseredsvägen mellan Hulanmotet i Lerum och avstängningen öster om Jonsereds fabriker.

Cyklister och gående kan ta sig förbi det avstängda området genom att använda gång- och cykelbanan norr om Jonsereds fabriker.