Hur mycket får Per Vorberg kosta?

HÄRRYDA

I HP/PT får vi läsa att samhällsbyggnadschefen tvingas att träda tillbaka till en icke ringa kostnad. Motiveringen är enligt kommundirektören Peter Lönn att ”Den politiska profilen” har ändrats sedan samhällsbyggnadschefen rekryterades och han har inte den profilen. …” Klart är ju att det reella beslutet inte fattades av kommundirektören utan av kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och det är hans ”politiska profil” som avses.

Inte heller förra kommun­direktören Karina Djurner hade den korrekta ”politiska profilen” och hon sades upp till dryga kostnader. Vi kan räkna upp fler tjänstemän som har slutat sina arbeten för att de inte trivs med Per Vorbergs styre. Ingen av dem har haft problem att få nya arbeten hos nya arbetsgivare. Alla var nämligen dugliga tjänstemän som försökte framföra att det finns lagar och förordningar som gäller även i Härryda kommun.

En som trivdes med den ”politiska profilen” var dock ägaren av Råda säteri som genom Per Vorbergs avtal skulle garanteras fem miljoner för ett företag som inte var värt något i närheten av denna fantasisumma. Tack och lov överklagades beslutet till glädje för skattebetalarna som slapp betala för ett fantasiavtal.
Vad har Per Vorbergs ”politiska profil” inneburit för Härryda­borna förutom mångmiljonkostnader p.g.a. av onödiga uppsägningar och förlust av duktiga tjänstemän? Per Vorberg gick till val både 2014 och och 2018 på att det skulle byggas bostäder och hans väg var att låta privata markägare ta över planarbetet för att få skjuts på bostadsbyggandet. Vad har resultatet blivit under de snart fem år som Per Vorberg har haft makten. Statistiken stödjer inte att hans ”politiska profil” är särskilt lyckosam:
Under Per Vorbergs styre, åren 2015-2018, har det byggts 510 bostäder. De fyra åren före, 2011-2014, byggdes 556.
Antalet färdigställda detaljplaner har minskat från 48 (2011-2014) till 18 (2015-2018). Befolkningsökningen minskade från i genomsnitt 1.27 till 1.02 under motsvarande perioder. Inget av de mål Per Vorberg har satt upp har uppnåtts utan tvärtom allt har blivit sämre.

Och inte nog med det, skulle nu de av Per Vorberg så haussade entreprenörsdrivna detaljplanerna i Björröd och i Bråta Stenbrott (det ­s.k. Wendelsstrand) fastställas och börja byggas återstår frågorna: Blir det verkligen några bostäder byggda nu när bostadsmarknaden mattas av? Vilka kommer att ha råd att bo i dem? Samma sak gäller för den redan fastställda planen för seniorboendet vid Idrottsvägen. Kommer det att finnas tillräckligt många som har råd att betala?
Skillnaden mellan den bostadspolitik som fördes under Annette Eisermans tid som kommunstyrelsens ordförande (även hon moderat) och hennes föregångare av olika politisk färg var att då producerades både detaljplaner och bostäder. Då fanns det nämligen en lyckosam mark-, plan- och bostadspolitik som dessutom hade brett politiskt stöd. När skall övriga ledamöter av den borgerliga alliansen börja undersöka verkligheten och inte låta sig förblindas av Per Vorbergs ”politiska profil” och verbala förmåga, och börja fundera på om Härryda har råd med Per Vorberg.

Mats Werner
Socialdemokraterna