• Foto: Per Anger
    KLUBBAT. Med siffrorna 38-10 röstade kommunfullmäktige i Partille för att flytta högstadierna från Furulunds och Björndammens skolor till den nya skolan i Kulturum i centrala Partille. Tre ledamöter avstod från att rösta.
  • Foto: Per Anger

Fullmäktige sa ja till skolflytt

Partille

Fullmäktige röstade ja till den nya organisationen för Partilles högstadier, men KD överraskade med att rösta nej. Redan nu står det dock klart att beslutet kommer att överklagas.

Efter demonstrationer, namninsamlingar, och en stor medierapportering ända sedan i höstas togs frågan om framtiden för Furulunds och Björndammens högstadier upp i kommunfullmäktige på tisdagskvällen.

Redan innan mötet började hade demonstranter, enligt arrangörerna cirka 200 personer, samlats utanför kommunhusets entré för att visa vad de tyckte. Och inför sammanträdet i fullmäktige var det lång kö in till sessionssalen för att få komma in. Kommunens funktionärer bar in extrastolar men alla som ville ta del av mötet fick inte plats i salen.

Efter en lång debatt med många ledamöter uppe i talarstolen röstades slutligen kommunstyrelsens förslag igenom med 38 röster för och 10 emot, 3 avstod.

Beslutet innebär att Björndammens och Furulunds skolor från och med läsårsstart 2019 övergår till att vara för årskurserna F-6 och att årskurserna 7-9 på Björndammens och Furulunds skolor från och med samma tidpunkt flyttas till den nya skolenheten i Kulturum i centrala Partille.

KD röstade nej

Som väntat valde Sverigedemokraterna, som har sju mandat i fullmäktige, att rösta nej. Mer förvånande var kanske att även Kristdemokraterna, som har tre mandat, röstade nej.

I talarstolen förklarade Anders Midby (KD) partiets ställningstagande.

– Hade det bara handlat om det beslut som förvaltningen tog i oktober förra året utan att ha behörighet, så hade man kanske genom att ta ett politiskt beslut och kanske genom att göra om processen något kunnat läka det. Men som vi ser det har även den fortsatta handläggningen varit bristfällig och man når till slut en punkt där det inte längre är rimligt att driva igenom den här frågan. Vi menar i KD att man har nått den punkten.

Midby var självkritisk till hur frågan hade hanterats i kommunen.

– Alla vi partier som sitter här idag har på olika sätt medverkat till att den här situationen har blivit som den har blivit. Vi har alla varit med och gjort det här, men som politiker har vi ett ansvar i förhållande till invånarna att se till att frågor som kommunen hanterar hanteras på ett korrekt sätt och att vi följer lagen. Kommunens hantering har inte i alla delar varit korrekt, och det mynnar för vår del i KD ut i att vi menar att man ska avslå den här framställan.

Kåge Wallner (MP) lade fram ett tilläggsyrkande om att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ”göra en skyndsam utredning med sikte på att införa generösare bestämmelser för skolskjutsar där hänsyn även tas till höjdskillnad”. Hans tilläggsyrkande röstades dock ner.

Enligt utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth (M) hanteras frågan om eventuella förändringar i reglementet för skolskjutsar just nu och ska tas upp i nämnden i maj.

”Nu kampen börjar”

För Jessica Börjesson, i föräldragruppen som kämpar emot skolflytten, kom fullmäktiges ja inte som en överraskning.

– Det var väntat att det skulle bli som det blev. Jag är jäkligt stolt över att KD faktiskt röstade nej och att de har insett problemet.

– Men nu har vi ett beslut som har fallit och det kan vi överklaga och det är precis vad vi kommer att göra. Det är nu kampen börjar får man väl egentligen säga, för nu är det överklagningsbart.

Ni ger inte upp?

– Absolut inte, nu kör vi på ännu hårdare.

Överklagar beslutet

Robert Moldén, jurist och en i föräldragruppen, förklarar att gruppen kommer att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Han menar bland annat att ärendet har en felaktig beslutsrubricering.

– I kallelsen till kommunfullmäktiges möte står det beslut om organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen, men i själva verket handlar det om beslut om nedläggning av högstadieverksamheten på två skolor i Partille, Furulund och Björndammen, säger han.

Robert Moldén säger att det varit uppe ett liknande fall i domstol där fullmäktige i Strängnäs fattat beslut om att lägga ner skolor och där rubriceringen var ”långsiktig ekonomisk planering”. Där fick Strängnäs kommun bakläxa av förvaltningsrätten.

– Det var ett sånt formaliafel som gjorde att man tog ett interimistiskt beslut om inhibition, som innebär ett omedelbart förbud för Strängnäs kommun att fortsätta genomföra nedläggningen. Därefter valde kommunfullmäktige självmant att upphäva beslutet med den felaktiga ärenderubriceringen.