Förvaltningsrätten: Beslutet om skolan ogiltigt

Partille

Beslutet att flytta högstadieskolorna i Furulund och Björndammen är inte giltigt. Det slår Förvaltningsrätten i Göteborg fast i en dom.

Ett 50-tal personer hade överklagat två beslut från Partille kommun, dels ett tjänstemannabeslut den 20 oktober 2018, dels ett beslut i utbildningsnämnden 24 oktober 2018, och menade att besluten inte fattats på rätt sätt. Nu har Förvaltningsrätten i Göteborg meddelat dom i målet.

Inte delegerat

Gällande tjänstemannabeslutet konstaterar domstolen bland annat att utbildningsnämnden den 16 maj beslutade om åldersinriktningen för den nya skolenheten i centrum och då gav förvaltningen i uppdrag att ”återkomma med en analys av de skolenheter som kommer att påverkas”. Vidare uppger domstolen att protokollet från den 20 oktober inte anslagits, och att beslutanderätten i den nu aktuella frågan inte delegerats till den beslutsfattande tjänstemannen.

”En nullitet”

Sammantaget anser domstolen att beslutet är en så kallad nullitet, det vill säga ogiltigt: ”Förvaltningsrätten bedömer att förvaltningschefen inte haft beslutanderätt i saken. Beslutet är således en nullitet och utgör inte ett överklagbart kommunalt beslut. Överklagandena ska därför avvisas i denna del”.

Domstolen anser inte att beslutet i utbildningsnämnden den 24 oktober 2018 strider mot kommunallagen, och avslår överklagandena i den delen.

I tisdags var frågan om den nya skolorganisationen uppe i kommunstyrelsen, som beslutade att säga ja. Härnäst ska ärendet tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 26 mars. Nya demonstrationer planeras inför det mötet. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. Läs deras insändare här.