Fortsätter jobba för tågstopp i Härryda

Härryda

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) ser bara positivt på att Mölnlycke inte längre finns med som ett stationsläge av nationellt intresse för framtida höghastighetståg.
– För vår del är det pendeltåg och regiontåg som är intressant, säger han.

I juni 2016 gjorde Per Vorberg ett handslag med Sverigeförhandlingens förhandlare Catharina Håkansson Boman som innebar att Mölnlycke skulle bli en station längs höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm. I överenskommelsen förband sig Härryda kommun att bygga 2 950 bostäder i Mölnlycke och medfinansiera järnvägen med 90 miljoner kronor.

Något avtal skrevs dock aldrig och nu har förutsättningarna förändrats i och med att Trafikverket i stället pekar ut Mölndal som en station av nationellt intresse längs höghastighetsjärn­vägen.

Nytt fokus

– När man utgick från järnvägskorridoren som var klar mellan Mölnlycke och Bollebygd blev Mölnlycke en naturlig plats för en station, men efter det har man ju beslutat att inte bry sig om korridoren utan titta på hela sträckan, säger Per Vorberg.

Via regionen har han själv varit med och lyft fram Mölndal som ett viktigt stationsläge.

– Där finns många internationella företag samt att det är en bra knutpunkt för trafik söderifrån, säger Per Vorberg.

Regiontrafik viktigast

Han tycker det är positivt om det inte blir någon höghastighetsjärnväg genom Mölnlycke. Det Per Vorberg anser vara viktigt ur Härrydas perspektiv är att få en bättre regiontrafik och regionen har nu kommit överens med Trafikverket om att utreda möjliga stationslägen i Mölnlycke, Landvetter södra och Kråketorp, söder om Bollebygd.

Trafikverkets utredning ska ut på samråd under 2020.

– Det passar väldigt bra, då har vi möjlighet att få med det i arbetet med kommunens nya översiktsplan, säger Per Vorberg.