Flytt av Furulund utan analys

Partille

Som politiker i Partille tjänar vi kommunens invånare. Barn, ungdomar och vuxna, alla är ni våra kunder. I tisdags tog kommunstyrelsen i Partille beslutet att flytta högstadierna på skolorna i Björndammen och Furulund till den nybyggda Centrumskolan på Gamla Kronhusgatan. Vi var det enda partiet som yrkade avslag på detta beslut.

Utbildningsnämnden har fått en undermålig och otydlig analys till grund om flytt av högstadieskolorna till centrala Partille. Reaktionerna mot flytt av Furulundsskolan är många och det har presenterats en mängd olika argument både mot flytt av Furulundsskolans högstadium till Centrumskolan men även en analys av situationen i ett större sammanhang. Inte minst pekar analysen på det långa avståndet till den nya skolan.

Det är inte vår sak som politiker att bevaka särintressen, men vi ser det som viktigt att både förvaltningen och nämnden har en bra analys, goda argument samt en transparent process i frågan.

Vi saknar alla dessa tre saker från Utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlagen ryms på cirka 20 sidor. I det senaste beslutsunderlaget som kom i förra veckan, slår man ihop alla områden och skolor mellan Jonsered -Lexby-Mellby-Centrum-Björndammen-Furulund och kallar detta område för ”Centrala Partille”. I prognosen som ska visa förändringen av befolkningsutvecklingen finns det dimridåer tjocka som i Lützen. Var finns t.ex. de nytillkommande eleverna i ”Centrala Partille”? Vi vill se en ny, tydlig indelning av elevunderlag och skolor utifrån elevernas möjlighet att ta sig till sin skola till fots eller med cykel.

Protestgruppen mot flytt av Furulunds högstadium representerar ett särintresse, men deras material kring hur lång tid eleverna i olika områden behöver för att ta sig till fots eller med cykel till sin skola, är intressant. Det är denna typ av material som kommunen borde ta fram. Speciellt i ljuset av att Utbildningsnämnden i Partille i total enighet bestämt att ”Bunkeflo-modellen” ska gälla i Partille. Det vill säga att eleverna ska röra sig mer fysiskt då det leder till bättre skolresultat och att eleverna mår bättre psykiskt. Dessutom bör vi hålla nere behovet av att använda buss eller skjuts av föräldrar. Att med den bakgrunden undvika att planera skolorna i Partille noga utifrån längden på skolväg och möjligheten att ta sig till skolan för egen maskin, är anmärkningsvärt. Partille är en av Sveriges minsta kommuner till ytan. Det borde ge förutsättningar för eleverna att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel.

Vi sätter barnens behov i centrum. Gör om och gör rätt. Vi kräver en ny och bättre analys så att politikerna i Partille kan ta ett välgrundat beslut om var eleverna i kommunen ska ha sin skolgång, idag och i morgon.

Sverigedemokraterna i Partille

Matz Dovstrand
Ledamot kommunstyrelsen
Timothy Tréville
Ersättare kommunstyrelsen