Foto: Hogir Alsilevanai
Angela Fasth (M), ordförande i utbildningsnämnden, och Marith Hesse (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Fasth och Hesse om skolorganisationen

Partille

Namninsamlingar, demonstrationer, rättsprocess och JO-anmälan. Partille kommuns planer på att organisera om högstadierna har inte gått direkt friktionsfritt.
Här ger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) och utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth (M) sin syn på saken.

Det som vållat protester är planerna på att göra om Björndammen och Furulunds skolor till F-6 och att flytta årskurserna 7-9 från de båda skolorna till den nya skolan i Kulturum i centrala Partille. Förändringen planeras att träda i kraft från och med höstterminen i år.

HP/PT träffade kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse och utbildningsnämndens ordförande Angela Fasth för att höra hur de ser på det hela.

Kommunens planer har vållat en hel del protester. Det har varit namninsamlingar och anordnats flera demonstrationer utanför kommunhuset. Hur ser ni på det?

– Jag förstår att man som förälder kan bli oroad för sitt barn när det gäller en omorganisering och när någonting händer som man kanske inte hade planerat för. Jag tror att vi alla har full förståelse och respekt för att man blir oroad och kanske till och med förbannad rent ut sagt, det är ju inte så konstigt. Sen tycker jag att det är jättebra att våra invånare visar vad de tycker, det är jättebra att människor visar engagemang, säger Marith Hesse.

Det har varit en rättsprocess i förvaltningsrätten, som dels gällde ett beslut fattat av förvaltningschefen den 20 oktober 2018. Beslutet överklagades av 55 personer. 5 mars meddelade förvaltningsrätten sin dom och man avvisar överklagandena. I grunden anser domstolen att beslutet som förvaltningschefen fattade är en nullitet och att han inte haft rätt att fatta det beslutet. Hur ser ni på domen?

Vi ser det som att förvaltningsrätten har gått på det yttrande som kommunen gjorde när vi fick yttra oss kring överklagandet. Det är helt riktigt att det inte finns något politiskt beslut eller att vi gjort någon delegationsordning till Kalle (Karl-Olof Petersson, utbildningsförvaltningens chef, reds. anm.). Vi tyckte inte att det var ett politiskt beslut att ta då, men vad vi sen fick reda på var att då är det heller inte överklagbart. Därför skrev vi också till förvaltningsrätten att vi kommer att ta ett beslut, och de har helt och hållet följt det yttrande vår jurist skickade in, säger Angela Fasth.

– När vi jobbade med frågan såg vi det som en tydlig omorganisation, och organisation kring skolor har alltid förvaltningen att ha hand om. Vi har ändrat skolor förr och det har inte varit så att vi har behövt ta ett politiskt beslut. Men när vi fick överklagande från föräldrar och såg att de inte kunde överklaga, tänkte vi att vi tar ett beslut som kan överklagas. Men det är ingen skillnad i vad vi tycker eller vad vi fortsatt vill, fortsätter hon.

I domen skriver förvaltningsrätten, med hänvisning till kommunallagens förarbeten, att ett beslut som är att betrakta som en nullitet ”inte får verkställas eller på annat sätt tillämpas”. Stoppar kommunen arbetet med omorganisationen som en följd av domen?

– Det är ingen verkställighet förrän eleverna flyttas, så har vår jurist förklarat det för oss. Så vi stoppar inte, utan planerar att öppna en skola i centrum. Det är det vi jobbar med i fullmäktige nu. Vi har fortfarande för avsikt att Björndammens och Furulunds elever ska erbjudas en plats i Centrumskolan, säger Angela Fasth.

Den 6 februari var ärendet ”Beslut om organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen” uppe i utbildningsnämnden. Den 5 mars togs frågan upp i kommunstyrelsen och härnäst tas frågan upp i kommunfullmäktige den 26 mars. Varför?

– För att ta det den ”rätta vägen” om man säger så, säger Marith Hesse.

– Utan att det varit en ”orätt väg” innan. Behöver vi ta det som ett beslut eller inte? Där har vi funderat och tänker att vi tar det på högsta nivå. Då går det inte att säga att vi inte har tagit det på högsta nivå, säger Angela Fasth.

– Det handlar om att använda hängslen och livrem. Och det är viktigt att vara tydlig med att bara för att vi tar en sån här sak till kommunfullmäktige den här gången innebär det inte att alla såna här ärenden kommer att tas till fullmäktige. Och när vi kommit förbi 26 mars, oaktat vad vi landar i då, är det klart att vi får sätta oss ner i lugn och ro i kommunen och göra en intern kontroll av vad vi har gjort, vad vi kunde ha gjort annorlunda och hur vi ska göra nästa gång, säger Marith Hesse.

Varför gjorde ni inte så här från början? Frågan var ju uppe förra våren i utbildningsnämnden.

– När vi tog det politiska beslutet att öppna årskurs 7-9 här nere skickade vi med förvaltningen att de skulle analysera och komma tillbaka med vilka enheter och elever som skulle påverkas. Det var helt öppet och förutsättningslöst, vi ska inte lägga oss i vilka elever som går på vilka skolor. Vi ansåg inte när vi tog inriktningsbeslutet att vi som politiker ska bestämma vilka elever som ska gå på vilka skolor, säger Angela Fasth.

Anser ni det nu eftersom ni tar upp det i fullmäktige?

– Vi är tvungna att ta upp det på det sättet för att det ska bli tydligt att vi vill göra den här förändringen, säger Angela Fasth.

– Och för att komma vidare. Det är viktigt att vara tydlig med att det finns många barn och föräldrar som är positiva till förändringen, det är långt ifrån alla som är emot. Men även de som är positiva hör av sig och undrar ”vad händer och när vet vi?” Det är klart att det är en oro för dem att inte kunna säga helt tydligt till sina barn att ”ja, du kommer att gå på Centrumskolan till hösten”, säger Marith Hesse.

Planen är fortfarande att förändringen ska träda i kraft från och med höstterminen?

– Ja, så är det, säger Hesse och Fasth unisont.

Med facit i hand, kunde ni från kommunens sida ha agerat annorlunda? Med tanke på protester, rättsprocess och JO-anmälan.

– Vi kunde ha tagit ett politiskt beslut om vilka elever som skulle vara aktuella att gå på Centrumskolan, säger Angela Fasth.

Det har varit mycket diskussion kring beslutet som togs av förvaltningschefen. Har det hela hanterats riktigt från hans sida?

– Ja, utifrån den kunskapen vi hade då var det samsyn mellan förvaltningen och politikerna. Vi har jobbat med den här frågan i över två och ett halvt år med temadagar, olika föredragningar, och har analyserat och tittat på olika strukturella inriktningar. Vi har jobbat med frågan jätteintensivt, säger Angela Fasth.

– Ibland låter det på framför allt ett parti, som egentligen varit med på hela resan, som att man inte fått underlag och analyser. Som medlem i Moderaterna vet jag att Angela och många av de andra som suttit i nämnden förra mandatperioden har återkopplat till oss på våra gruppmöten vad de håller på med. Då hade man inte landat i specifikt just de här skolorna, men omorganisationen och diskussionerna har vi fått löpande information om. Så jag tycker att det är väldigt märkligt att man har suttit som ledamot i en nämnd och nu påstår att man inte fått information i någonting som man varit med och planerat i över två och ett halvt år. Det är inte okej, säger Marith Hesse.

Har ni fortsatt förtroende för Karl-Olof Petersson?

– Ja, svarar Hesse och Fasth i en stämma.

Det är inget som rubbas av hanteringen?

– Nej, men jag tycker att det är viktigt att kommunen tittar på vad vi gjorde och vad vi kunde ha gjort annorlunda. Det finns alltid saker man kan göra bättre till nästa gång, säger Marith Hesse.