Ett illa genomtänkt prestigeprojekt

PARTILLE

Lasse Åberg porträtterade ”kommunens starke man” Ture Janzon i sin film SOS Sällskapsresan. Där kallas ett planerat monstruöst bygge för ”varsam utbyggnad av naturhamn” i syfte att undvika uppmärksamhet. Detta sätt att styra verkar Partilles styrande politiker verkat anamma.
Enligt artikel i HP/PT den 14 mars har tjänstemän och politiker i samförstånd arbetat fram planerna gällande omorganisationen av Partilles skolor.
Den första officiella informationen vi föräldrar fick kom via mail och i korthet meddelades det att ”ny skola i centrum är redo att ta emot elever till höstterminen, vi kommer därför att stänga flera skolenheter och öka elevantalet på befintliga låg/mellanstadieskolor”.

På frågan om vilka skolor som berörs och hur man tänkt sig övergången från F-5/6-9 till F-6/7-9, något som rimligtvis måste ske samtidigt på samtliga skolor fick jag till svar ”vi vet inte, inget beslut är taget”.

Man har alltså antingen byggt en helt ny skola utan att ha tänkt igenom vilka som ska gå där (d.v.s. om den behövs just där) och när anläggningen väl är klar finns ingen (offentlig) plan för omlokalisering av elever eller så försöker man agera i hemlighet.

Snart framkommer det dock att planen är att splittra väl fungerande skolor, klasser och grupper av lärare. För att klara av denna omställning måste ett antal låg/mellanstadieskolor antingen byggas ut en hel del eller så måste ett stort antal låg- och mellanstadieklasser delas upp och flyttas. ”Projektchefen” har meddelat att någon om- eller tillbyggnad av befintliga skolor inte är planerad.

Till råga på allt vågar den politiska ledningen inte gå ut med denna information själv utan man ser till att det är en lägre tjänsteman på förvaltningen som informerar – och för säkerhets skull några dagar EFTER valet i höstas.

Min slutsats är att detta är ännu ett illa genomtänkt prestigeprojekt som ska drivas igenom till varje pris och med liknande modus operandi som t.ex. ”hotell vid Jonsereds herrgård”, ”bostäder i Jonsereds Fabriker” eller ”Varsam utbyggnad av Finngösaravinen”.
Många skrattade nog gott åt den ”maktgalna sossen med dålig smak”. Det är både ironiskt och sorgligt men knappast oväntat att Partilles politiska ledning låtit sig inspireras av denna ”maktgalna sosse med dålig smak”.

Petter Brandt