Anna Sigvardsson Högborg
Näringslivet i Härryda

Enklare att visa intresse för industrimark

Härryda

En ny webbtjänst ska göra det enklare för företag att anmäla intresse för ledig industrimark.
– Vi vill kartlägga behovet för att strategiskt jobba bättre med de här frågorna, säger Helena Alterby Nordström, företagslots i Härryda kommun.

HÄRRYDA: En ny webbtjänst ska göra det enklare för företag att anmäla intresse för ledig industrimark.

– Vi vill kartlägga behovet för att kunna jobba bättre med de här frågorna, säger företagslots Helena Alterby Nordström.

Härryda har som målsättning att bli Sveriges bästa företagskommun. Som en del i det arbetet vill man underlätta så mycket som möjligt för företagen.

Att få en överblick över hur stor efterfrågan är underlättar också kommunens planering när det gäller att anlägga ny industrimark.

– Konjunkturen går upp och ner men målet är att det alltid ska finnas mark att sälja, säger Alterby Nordström.

Lätt att fylla i

I intresseanmälan kan företagare fylla i vad det är för verksamhet de vill bedriva, hur stor yta de behöver och vilka områden de är intresserade av att etablera sig i.

Framför allt är det stor efterfrågan i anslutning till riksväg 40.

– I Bårhults industriområde med väganslutning över till Partille har vi haft ett stort tryck sedan försäljningen av tomterna startade, säger Helena Alterby Nordström.