Illustration: ARKITEKTERNA KROOK OCH TJÄDER
FRAMTIDSSTAD. Sex byggföretag har nu valts ut för att vara med och bygga Landvetter Södra, en helt ny stad för över 25 000 personer mitt i Härryda kommun.

De ska bygga Landvetter Södra

Landvetter

Planerna på att bygga Landvetter Södra, en helt ny stad för minst 25 000 invånare, börjar ta form.
Nu har sex byggföretag som ska vara med och bygga staden valts ut.

Det är Landvetter Södra Utveckling AB som driver arbetet med att utveckla den nya staden i samarbete med Härryda kommun. Kommunalråden Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) är styrelseordförande respektive vice styrelseordförande i aktiebolaget, Maria Ådahl är anställd som vd.

Enligt Maria Ådahl har intresset för att vara med i det gigantiska byggprojektet varit stort och nu har sex byggföretag valts ut för att vara med i det konsortium som ska driva arbetet med Landvetter Södra vidare. De utvalda företagen är GBJ Bygg AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB och Semrén & Månsson Arkitekter, Skanska Sverige AB och BoKlok Housing AB, Veidekke Bostad AB samt Wallenstam AB.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg i ett pressmeddelande.

Detaljplanearbetet för den första etappen är tänkt att dra igång under kvartal tre eller fyra 2019 och kommer att drivas av exploatörerna själva, i samarbete med kommunen. Till att börja med är det 15 hektar i närheten av Landvetter samhälle och flygplatsen som ska bebyggas med främst bostäder. Bygget beräknas dra igång under 2020.

Landvetter Södra är tänkt att vara en miljövänlig och innovativ stad, byggd kring en tågstation på den nya Götalandsbanan för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. Något beslut om var järnvägen ska dras och om det blir en station i Landvetter Södra är dock ännu inte fattat – 2022 ska Trafikverkets utredning om järnvägen vara klar.