Svar till Jenny Tilldal, 7/2

Partille

Svar till Jenny Tilldal, 7/2.

PARTILLE. Du skriver ”Det finns faktiskt många som är positivt inställda till denna förändring”. Sanningen är att du har fel. Det är ett fåtal föräldrar med barn på Furulund som är positivt inställda.
Ordet ”många” är i sanning mycket tolkningsbart. 1 200 namnunderskrifter mot flytten tycker jag är många.

Här är de största anledningarna till att vi är negativa till flytten:
• Våra barn har i dagsläget 5-10 minuters promenad till skolan. Vid en flytt får de 30-45 minuters gångväg på gångvägar som korsar trafik och som inte skottas eller sandas på vintern. Det är längre tid än några andra barn i Partille behöver gå.
• Lunden ligger i Furulund centrum, ett område där våra barn känner sig trygga. Vi upplever Partille centrum som ett mer otryggt område att vistas i för barn.
• Furulund är ett attraktivt område att bo i. Detta beror bl.a. på tillgång till service. Flyttar skolan är det en kraftig försämring av den kommunala servicen.
• Lunden har en skolgård! Där finns en fullstor fotbollsplan, en basketplan och en längdhoppsgrop. Där finns natur runtomkring och ingen trafik. Högstadie-
u­ngdomar behöver skolgård och möjligheter att röra sig.

Jag vill även rätta till några uppenbara felaktigheter i din text: Först vad gäller om Lunden har musik och idrottsinriktning. Lunden har fortfarande musikinriktning med samarbete med Star for Life, Ärtgänget och regelbundna caféspelningar.
Lunden har orientering runt Prästtjärn och triathlon och klädsim i Kåsjön. Lunden är alltid med i distriktsmästerskap i fotboll, handboll och innebandy. Nästa vecka är en busslast med elever, föräldrar och lärare på väg till Mora för att köra den årliga Kortvasan.

Delade lokaler med gymnasiet, gemensam sal för slöjd och bild, öppna ytor och glasdörrar är något man både kan vara positiv och negativ till. Det spelar mindre roll för oss uppe i Furulund som inte vill flytta dit. Oavsett hur väl Centrumskolan kan fungera, tackar jag och många med mig nej till erbjudandet att flytta våra barn dit.
Politiker; Lägg inte ner en fungerande skola med fina traditioner och god utemiljö. 1 200 namnunderskrifter och två demonstrationer talar sitt tydliga språk. Vi vill ha kvar vår älskade skola.

Dan Andersson
F.d. lärare