Politiker i Partille

Partille

Tänk om Ni kunde göra oss väljare, föräldrar, barn, personal och övriga i Furulund glada.
I Utbildningsnämndens protokoll av den 18/4 2018 § 23. ”Etablering av ny central skolenhet” står bland annat: ”Inför kommande inriktningsbeslut gällande om den nya skolenheten ska bli en F-6 eller en åk 7-9 har utbildningsförvaltningen, på uppdrag av utbildningsnämnden, utformat en sammanställning av fördelar och nackdelar utifrån de två förslagen”.

Vad var det som uteslöt att göra en fullständig F-9 skolenhet? Då får barnen som flyttar in i Centrum en närhet till skola och hem.
Att flytta Lunden är inte som att flytta en maskinhall med verktyg. Det handlar om många barn och föräldrar vars liv kommer att påverkas. Den osäkerhet som ni skapat hos personal, som väntar på besked för att sen eventuellt lämna detta arbete för annat. Den oron har ni orsakat.

Det är enkelt att ta beslut om att bygga arena, simhall, bostäder men det är ett stort ansvar att lägga ner en skola. Utbildningsförvaltningen går med minus sju miljoner och samtidigt väljer man att bygga en simhall. Det är inte barnens utbildning, trygghet m.m. som prioriteras. Simhall ja när man har råd.
Lägg inte ner Lunden!

Undrande