Många är positivt inställda till förändringen

Partille

Jag har följt debatten kring flytten av högstadiet från Furulund/Björndammen till den nya skolan i Partille Centrum och tycker att bilden av vad föräldrar och elever tycker blivit något ensidig. Det finns faktiskt många som är positivt inställda till denna förändring men vi ser av naturliga skäl inte behovet av att organisera oss för att framföra våra åsikter och därför är vi inte lika synliga.

Jag har barn på Furulundsskolan, ett på Lunden och ett på Furan. På Furan är barnen otroligt trångbodda och vi ser därför verkligen fram emot den planerade förändringen ur de yngres perspektiv. Med tanke på Partilles beslut att dela upp skolorna F-6 samt 7-9 (vilket vi ställer oss positiva till) så ser jag ingen annan möjlighet för dem att få plats än att de får fler lokaler och det känns naturligt att de minsta ska ha närmst till skolan. Lunden kommer bli ett välkommet tillskott för de yngre årskullarna!

Lundens högstadie å sin sida hade tidigare idrotts­inriktning och musikinriktning där det senare betydde att barnen fick mer musikundervisning än vad läroplanen krävde. Idag har man tagit bort både idrottsinriktning och musikinriktning och dessutom har personaltätheten minskat på skolan.
Vi var på visning av den nya skolan och möttes av ljusa öppna lokaler med genomtänkta lösningar kring gemensamma ytor. Förutsättningarna för fysik, kemi, biologi och musik är i det närmaste magiska med tanke på samarbetet med Kulturskolan samt gymnasiet. Hemkunskapssalen var fantastiskt fin, slöjdsal där man tänker sig ett samarbete mellan trä/metall- och syslöjd samt bild såg jättetrevlig ut och en helt nybyggd gymnastiksal kommer bli toppen. Barnen kommer få otroligt bra möjligheter i sin undervisning på denna nya skola! Då den är större och helt ny tänker jag att det kan vara enklare att rekrytera lärare också, vem skulle inte vilja jobba där?

Vi har absolut kritiserat utemiljön då den är sämre än vid Lunden, barnen kommer sakna fotbollsplanen och området kring Bävern är inte anpassat för högstadie­elever. Jag ser fram emot mer information kring hur man löser utemiljön på bästa sätt. I övrigt är vi mycket positiva och hoppas att denna flytt kommer genomföras – låt våra barn få en modern skola med otroligt fina undervisningsmöjligheter!

Jenny Tilldal