• Foto: Mattias Jansson, Lerums kommun
    Jonseredsvägen har stängts av efter att en mur under vägen rasat. Det är i nuläget oklart när vägen kan öppna igen.
  • Foto: Mattias Jansson, Lerums kommun
  • Foto: Mattias Jansson, Lerums kommun
  • Foto: Mattias Jansson, Lerums kommun

Jonseredsvägen avstängd efter ras

Jonsered

Jonseredsvägen har stängts av efter att en mur under vägen rasat. Det är i nuläget oklart när vägen kan öppna igen.

Det var vid tiotiden på måndagsförmiddagen som man upptäckte att delar av en bärande mur under Jonseredsvägen i höjd med Jonsereds fabriker rasat.

– Det är stora stenblock som har rasat ut i Säveån, säger Mattias Jansson, kommunikatör på Lerums kommun och en av de första som kom till platsen.

Som en säkerhetsåtgärd fattades beslutet att stänga vägen för all trafik, såväl fordon som fotgängare och cyklister.

All fordonstrafik hänvisas till E20 så länge vägen är avstängd. Trafikanter i området uppmanas att följa skyltningen, sänka hastigheten och att vara extra uppmärksamma vid platsen. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen norr om Jonsereds fabriker.

Partille kommun ansvarig

Jonseredsvägen går mellan Lerums och Partille kommuner men det är Partille kommun som är ansvarig för den drabbade delen av vägen.

Under måndagen var geotekniker från företaget ÅF ute på Partille kommuns uppdrag för att undersöka vägen och rasområdet och för att bedöma vägens bärighet.

– De gjorde samma bedömning som vi om att vägen skulle spärras av, säger Marcus Hull, driftingenjör på Partille kommun.

Geoteknisk undersökning

Tills vidare är vägen alltså helt avstängd för all trafik. Nu väntar Partille kommun på resultatet från den undersökning som geoteknikerna utförde på platsen.

– De ska lämna en rapport inom två-tre dagar med ett åtgärdspaket som vi ska ta ställning till, säger Marcus Hull på tisdagen.