Foto: Per Anger

Ivo-anmälan efter miss

Partille kommun

En vårdtagare fick för hög dos insulin av hemtjänsten och blev medvetslös. Partille kommun har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Händelsen inträffade i höstas. Enligt anmälan som Partille kommun har gjort till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fanns det den aktuella dagen ingen ordinarie personal med delegering att ge insulin och personalen från en annan grupp missförstod ordinationen som vårdtagaren hade.

Kommunen skriver i anmälan att ordinationen av insulin på morgonen var ändrad och att texten till måltidsinsulinet var ändrad så att den kunde misstolkas. Personalen som skulle ge insulinet blev tveksam men ringde inte till sjuksköterska i hemsjukvården utan till hemtjänstpersonal för att kontrollera, skriver kommunen vidare.

Missen ledde till att vårdtagaren fick en för hög dos måltidsinsulin och blev medvetslös. Personen ska dock inte ha fått några bestående men.

Kommunen uppger att man vidtagit åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden.