• Bilder: Per Anger
  Protesterna mot flytten av högstadierna i Furulund och Björndammen fortsätter. I onsdags förra veckan samlades demonstranter utanför kommunhuset för att protestera.
 • Kommunfullmäktiges ordförande Inger René (M) fick ta emot namnunderskrifter, cirka 1 000 till antalet, i protest mot högstadieflytten.
 • Bilder: Per Anger
  Matz Dovstrand (SD), ledamot i utbildningsnämnden, mötte demonstranterna utanför kommunhuset.
 • Bilder: Per Anger
  Protesterna mot flytten av högstadierna i Furulund och Björndammen fortsätter. I onsdags förra veckan samlades demonstranter utanför kommunhuset för att protestera.
 • Bilder: Per Anger
  Protesterna mot flytten av högstadierna i Furulund och Björndammen fortsätter. I onsdags förra veckan samlades demonstranter utanför kommunhuset för att protestera.

Fortsatta protester mot skolflytt

Partille

Protesterna mot den planerade flytten av högstadierna i Furulund och Björndammen fortsätter.

I onsdags förra veckan samlades uppskattningsvis 200 personer utanför kommunhuset för att visa sitt missnöje med den planerade flytten av högstadierna i Furulund och Björndammen.

Demonstrationen hölls inför kommunfullmäktiges möte. Fullmäktiges ordförande Inger René (M), som kom ut för att möta demonstranterna, fick ta emot en namninsamling med cirka 1 000 namn. Matz Dovstrand (SD), ledamot i utbildningsnämnen kom också han ut och mötte demonstranterna.

Rättsprocess

Samtidigt fortsätter rättsprocessen hos Förvaltningsrätten i Göteborg, dit ett antal berörda har överklagat kommunens beslut.

Partille kommun har nu yttrat sig till domstolen. Kortfattat anser kommunen i första hand att de två besluten inte är av sådan karaktär att de kan prövas enligt kommunallagen, och att överklagandena därför ska avvisas.

”Förberedande beslut”

I sitt ytttrande skriver kommunen att utbildningsförvaltningen under planeringsarbetet har fattat ”vissa förberedande beslut” men att det ”emellertid inte tagits några politiska beslut som slutligen avgjort hur omorganisationen exakt kommer att se ut”.

Nytt beslut

Kommunen skriver vidare att man under våren kommer att fatta ett ”politiskt beslut rörande frågan om de i centrala Partille berörda skolornas indelning/organisering i årskurserna F-6 och 7-9” och att det beslutet kommer att skickas till domstolen.

”Därigenom kommer klagandenas talan att ha förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden vilket enligt 13 kap. 9 § kommunallagen bör föranleda att målet avskrivs”, avslutar Partille kommun.