Föräldrar och boende i Furulund

Partille

År 2017 är det faktiska antalet barn 6-12 år i Furulund 302 st. År 2018 är det prognostiserade antalet barn 6-12 år i Furulund 291 st. År 2019 287 st, år 2020 281 st, år 2021 281 st, år 2022 304 st. År 2023 är utblick mot antalet barn 6-12 år i Furulund 331 st.
Jag har hämtat ovanstående ur Partille kommuns statistik om boende i Furulund. Den visar att det inte finns något tryck från yngre åldrar på skolan. Se PT 24/1 Fast-Thorstensson”Bakgrunden till förändringen är att vi vill att de yngsta barnen i Partille kommun ska ha närmast till skolan. Vi har ett väldigt stort tryck på bl.a. Skulltorp och Furulund…”.

Det är först 2023 som det sker en kraftig ökning. Den måste bero på ett kraftigt byggande, som ännu inte påbörjats vad jag sett. Ni kan själva kontakta Partille kommun och få de uppgifter ni önskar. Använd er av offentlighetsprincipen, som är en del av vår demokrati att granska makten.
Jag har varit i kontakt med en skola i Uppsala, liknande Centrumskolan. Här var det skolfolk som själva var med om att bestämma bygget. De tyckte det lät fint med glas och ljus. Efter tio år fick man bygga om till frostat glas och draperier. Det har inte gjorts någon utvärdering men en stor del av lärarna har slutat då de inte tyckte om att undervisa i den miljön.

Partille kommun har redan alla kostnader för både Centrumskolan och Lunden.
Vad blir mera ekonomiskt lönsamt med en flytt?
Vad är det som blir bättre med Centrumskolan jämfört med Lundenskolan?
Vad skall Lundenskolan användas till? För något tryck underifrån finns inte på flera år.
Om Utbildningsnämnden skyndar på att ta beslut om en ny rektorsområdesindelning, för att snabbt kunna driva processen vidare tycker jag att man visar makt och arrogans mot väljarna, föräldrarna, barn och boende i Furulund.
Det är inte förändring jag och mina barnbarn är rädda för, utan en uppenbar försämring.

Eva Nerdal
Farmor/mormor