Föräldrar JO-anmäler förvaltningschef

Partille

Partilles chef för utbildningsförvaltningen, Karl-Olof Petersson, anmäls till JO av flera föräldrar. Föräldrarna menar bland annat att Petersson utövar olagligt tjänstemannastyre.

Bakom anmälan, som lämnades in till Justitieombudsmannen, JO, under tisdagen, står flera föräldrar till elever på Furulundskolan.

Bakgrunden är beslutet taget den 20 oktober förra året om den omdiskuterade stängningen av högstadierna på Furulunds skola och Björndammens skola, och som anmälarna menar skett i strid med både kommunallagen och regeringsformen. Och eftersom kommunen fortsätter att förbereda stängningen av de två högstadierna, menar anmälarna att det nu är fråga om en olaglig verkställighet av ett olagligt tjänstemannabeslut.

– Man kan inte ha det så att en tjänsteman lägger ner skolor och förhandlar med facket utan befogenhet från politikerna, säger Robert Moldén, en av personerna bakom anmälan.

Politisk fråga

Frågan om nedläggning av de två högstadieenheterna är åter aktuell på politikernas bord. Den 6 februari var ärendet uppe i utbildningsnämnden och på tisdag nästa vecka tas frågan upp i kommunstyrelsen.

Men beredningen av det nu aktuella ärendet har gjorts av Karl-Olof Petersson, vilket Robert Moldén och Jessica Börjesson anser gör Petersson jävig i och med att han redan fattat ett beslut i samma fråga.

Kräver ett stopp

Anmälarna kräver att Partille kommun omedelbart stoppar verkställigheten av nedläggningsbeslutet och att hela utredningen görs om från början, men då utan Karl-Olof Peterssons delaktighet.

– Det enda rätta nu är att stoppa och att tillsätta en haverikommission med externa advokater för att ta reda på hur det kunde bli så här. Det har skett så många brott mot kommunallagen och regeringsformen att det är uppenbart att det finns en kompetensbrist på utbildningsförvaltningen, säger Robert Moldén.

De vill även att kommunen ber om ursäkt för hur man hanterat ärendet.

– Barnen borde få en ursäkt. Nu är vi snart inne i mars och vi kan fortfarande inte tala om för barnen om de ska flytta eller inte. De vet inte vilken skola de ska gå på eller vilka lärare de ska ha. Det är ett helt läsår för samtliga elever som har gått åt helvete, säger Jessica Börjesson.

HP/PT har varit i kontakt med Karl-Olof Petersson som säger att han ännu inte hunnit läsa igenom anmälan i detalj, och därför inte kan kommentera den på ett relevant sätt före denna tidnings pressläggning.