Foto: Per-Erik Jacobsen

Dialogmöte om Säveån

Partille

Sportfiskarna bjöd i torsdags in flera intressenter till ett dialogmöte om Säveån.

Mötet, som hölls i sessionssalen i Partille kommunhus, samlade kommunekologer, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Hillefors grynkvarns museiförening, kraftverksägare, Säveåns vattenråd och Fiskevårdsområden. Varje intresse redo­gjorde för sina perspektiv av hur Säveån skall förvaltas och inte minst avseende vattenregimen.  Laxen och ålen är två utpekade och hotade fiskarter som leker och tillväxer i Säveåns vattensystem och vars ekologi kan krocka med andra intressen.

– Det viktiga är att öppna för samförståndslösningar som passar både för energi­produktion, kulturmiljö hänsyn och naturvård, menar Sportfiskarnas Per-Erik Jacobsen.

– Därför är det viktigt att starta en samrådsprocess för att alla intressen lyfts fram och perspektiven lyfts fram. Det ser ut som det arbetet kan påbörjas nu när nästa vandringshinder vid Hillefors skall åtgärdas och få en lösning för god ekologisk status enligt Vattendirektivet, fortsätter Per-Erik Jacobsen.

2019 är utsedd till Laxens år och uppmärksammas ytterligare med bland annat laxvandring vid tiden för laxlek på hösten vid Jonsered. Det kommer att annonseras på Sportfiskarnas hemsida www.sportfiskarna.se/goteborg