Angående snöröjningen

Debatt

Det har säkert varit massa klagomål om snöröjningen och de flesta som klagat till kommunen har troligen fått samma svar. Det är en fråga om resurser och prioritering.
Min fråga är då till ansvarig, varför hela Kåsjöns parkering plogades innan alla vägar och gångvägar var röjda?
Skattebetalaren