500 nya bostäder på gång i Öjersjö

Öjersjö

Öjersjö kan komma att få cirka 500 nya bostäder. Detta tack vare en ny detaljplan som i förra veckan antogs av kommunfullmäktige.

Det handlar om ett område som kallas för Gökegård och som ligger i Öjersjö. Området är cirka 42 hektar stort och ligger mellan Nya Öjersjövägen och Kåsjön.

Den 2 april 2013 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder och handel i Gökegård. I onsdags förra veckan antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.

Flera som bygger

Vid sammanträdet godkände även fullmäktige bland annat exploateringsavtal och marktilldelningsavtal för de exploatörer som ska bygga bostäder och handel i området. Det handlar om JM, Bonava, Skanska, HSB, Partillebo samt Coop.

– Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 500 nya bostäder varav mer än hälften som bostäder i flerbostadshus. JM AB, HSB och Bonava Sverige AB kommer att bygga bostadsrättslägenheter, totalt 190. Partillebo avser bygga 142 hyresrättslägenheter. Skanska, JM och Bonava planerar för 159 småhus/radhus. Kommunen kommer sälja 19 tomter för självbyggeri genom tomt- och småhuskön, skriver Johanna Kirudd, tillförordnad planeringschef i Partille kommun i ett mejl till HP/PT.

– Nu kommer kommunen dra igång projektering inför utbyggnaden av gator och VA i området, den utbyggnaden kommer pågå under 2020-2022. De första husbyggnationerna påbörjas i centrumdelen av planen där flerbostadshus och ny mat­butik byggs med start 2021. Trolig först inflyttning bedöms ske tidigast 2022, fortsätter Johanna Kirudd.

Granskning

Samråd om planförslaget hölls i mars 2014. I augusti 2017 ställdes förslaget ut för granskning. Vissa justeringar gjordes i plankartan och planbestämmelserna vilket ledde till att planförslaget i september 2018 åter ställdes ut för granskning.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Det ska i så fall ske senast den 28 februari.