Vägval:demokrati

Partille

Sällan har det stått så klart att vi har ett nytt politiskt landskap som under partiledardebatten i riksdagen. Partierna är nu grupperade utifrån synen på våra grundläggande svenska värderingar. Värderingar som: allas lika värde, solidaritet och demokrati. S, MP, C och L har visat att medmänsklighet och jämställdhet väger tyngre än traditionella politiska skiljelinjer. Slaget står här och nu.

Medan många länder i Europa ser hur högerextrema rörelser breder ut sig och hur krafter med en antidemokratisk agenda nått ända fram till regeringsmakten, har vi valt en annan väg.
Självklart har vi samhällsproblem i Sverige, precis som alla andra länder. Men Sverige står stabilt och svensk ekonomi är stark. Budget­underskott har vänts till överskott, sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år! Statsskulden är på den lägsta nivån sedan 1970-talet. Nu har vi handlingsutrymme. Nu har vi stora möjligheter. När det går bra för Sverige ska det komma alla till del.

Jobben ska bli fler och klimatutsläppen ska minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas och vi gläds åt den nya polishögskolan i Västsverige. Våra äldre ska få mer i plånboken. Vi ska genomföra stora reformer för att skapa ett bättre samhälle. Det kan vi göra nu, tillsammans över gamla blockgränser, enade i våra värderingar.
Förra mandatperioden gjordes historiska satsningar på välfärden. Det ska vi fortsätta med. För ett tryggt och starkt samhälle.
Aylin Fazelian (S)
Joakim Järrebring (S)
Kenneth G Forslund (S)
Riksdagsledamöter