Svar till ”Partillebo miljötänk?”, HPPT 17/1

Partille

Orsaken till att vi stänger soprummen i Anneberg är flera. Arbetsmiljön för våra servicetekniker och renhållningsarbetarna har blivit sämre. De möts allt oftare av möbler, hemelektronik och mycket annat som inte hör hemma i ett sop­rum. Det som ska till kommunens återvinningscentral ska omhändertas av individen själv. Det gäller alla som bor i Partille, oavsett om man bor i lägenhet eller villa.

De flesta av våra hyresgäster sköter sig och hanterar både sopor och annat avfall korrekt, men tyvärr inte alla.
Dessa förutsätter att någon annan ska ta hand om mitt ”skräp”, vilket kostar tid och pengar.
Framförallt tar det resurser från andra arbetsuppgifter som behöver utföras i ett bostadsområde.
En förbättring för hyresgästen i samband med förändringen är att påsarna för kompostering av hushållssopor, som tidigare låg i soprummen, har flyttats till varje entré i trapphusen.
Hushållssopor slängs som innan genom luckor på utsidan av soprummen.
Slutligen finns det fler laddstolpar i Partille. Totalt har Partillebo ca 20 st laddplatser för el- och pluginhybridbilar. Efterfrågan från våra hyresgäster ökar.
Kontakta oss gärna om du har fler frågor.

Katarina Elfverson
Vd Partillebo