Partille behöver en fritidsgård

Partille

Jag är en ungdom som bor i Partille kommun och jag tycker att Partille behöver en fritidsgård. Det finns en liten fritidsgård i Björn dammen men den räcker inte till alla ungdomar och den ligger långt borta för många. Utan fritidsgård, vad ska vi göra? Alla ungdomar och barn behöver någonstans att spendera sin tid. Alla kan inte vara hemma hela tiden för det blir tråkigt och deprimerande för oss. Tidigare fanns Vallhamra fritidsgård och den hjälpte mig: jag hittade kompisar att prata med och det var bra för mig. Men nu är den stängd och jag är hemma hela tiden och det är inte bra för mig och för de andra ungdomarna. Jag vill att kommunen ska tänka på Partilles ungdomar och skapa någonstans för oss att umgås. Fritidsgården kan hjälpa ungdomar på många sätt, till exempel: språket, spela spel och träffa nya människor eller träffa sina gamla kompisar där.

Varför stängde Partille kommun Vallhamras fritidsgård? Vad ska alla ungdomar och barn göra på fritiden ?
Kommunen och politiker måste svara på den här frågan: Är det okej att barn och ungdomar sitter i Allum och skapar kaos där?
Hassan Lashkaryee