Låt centrumet i Furulund ha jämlika möjligheter för högstadieskola

Partille

Angela Fasth Torstensson, Utbildningsnämndens ordförande, vi blir olyckliga när vi ser att du inte inser vidden av era beslut samt hur du tolkar vilka medborgare som är emot nedläggningen av våra skolor. Du påstår i Partille Tidning den 24 januari att “du har förståelse för att föräldrar är oroliga”. Tyvärr mötte du inte demonstranterna ansikte mot ansikte utan valde att stå på behörigt avstånd från dessa. Hade du tittat så hade du sett bredden bland de människor som motsätter sig nedläggningen, från skolungdomar till småbarnsföräldrar, skolbarnsföräldrar, mor- och farföräldrar samt pensionärer och andra som inte har barn.

Vi har varit ute och samlat namnunderskrifter mot det beslut som är tagit inom ramarna från utbildningsnämnden. Nämligen att stänga ner högstadieverksamheten i Furulund resp. Björndammen. (Vi säger inte att du lägger ner skolorna utan högstadierna.)

Vi har samlat många namnunderskrifter och av alla människor vi träffat i Furulund är över 90 % motståndare till nedläggningen och skriver på. 2 % tycker att det är bra att barnen får vidga vyerna lite. Det är många som har berättat att de har flyttat till just Furulund för att det finns skola upp till och med årskurs 9.

Enligt Er utvecklingsplan för kommunen så har vi 6 centra inom kommunen, Vallhamra, Sävedalen, Öjersjö, Jonsered, Partille centrum och Furulund. Nu är utbildningsnämndens plan att diskriminera ett av dessa centrum med sämre servicenivå genom nedläggningen av högstadieskolan i Furulund. Så gott som alla barn i de andra områdena har runt 15 minuter till skolan, i Furulund blir det runt 45 minuter.
På Västnytt hör vi från dig att det endast är en ”organisatorisk fråga” om hur ni skall samla in barn till centrum-
skolan. Men som ni ser så är det en mycket större fråga med stora konsekvenser för våra barn och vårt område. Stanna upp och tänk igen.

Alla politiker i Partille: Ta ert ansvar för hur vårt Partille skall utvecklas! Detta är en fråga för er och inte för utbildningsnämndens tjänstemän! Säkra en bra service för alla invånare.
När vi läser utbildningsnämndens beslutsgång så ser vi tydligt att det byggdes en skola i Partille centrum för att täcka inflyttningen till Partille Port och täcka F-9. Utvecklingsplanerna har skjutits på framtiden och inflyttningen har inte varit så stor. Så då stod en skola tom. (Det har funnits flera önskemål från utomstående organisationer att hyra denna.) Men utbildningsnämnden begär förslag från tjänstemännen för att se hur skolan kan fyllas med elever från befintliga skolor!

Som utbildningsnämnd bör ni utgå från hur vi får en god skola för våra invånare inte tvärtom fråga hur vi skall fylla en lokal med skolbarn.

Alla politiker i Partille: Vi vädjar till er politiska moral. Så att ni vågar rätta de fel som har begåtts och riva upp beslutet. Fel kan hända men när de uppdagas så behöver det åtgärdas! Stäng inte bra fungerande högstadier för att fylla en lokal. Ta beslut på rätt nivå och säkra jämlik service i våra olika områden!

Stefan Andresen
Kristina Benroth