Centrumskolan i Partille

Partille

Ingen är sämre än att man kan ändra sig…
Alla bygger vi våra beslut på den information man har. Ingen vill bråka, men alla blir vi besvikna när vi känner oss lurade på informationen. Eller någon undanhållit viktig information när beslut tas.

Partille centrum har aldrig haft någon större befolkning och högstadieeleverna kunde förr gå i bl.a Finngösa­skolan. Nu skulle det byggas ett centrum med skola. Skolan planerades utifrån en ny pedagogisk idé från England. När man har barn och flyttar till ett område är närhet till skolan en av de viktigaste prioriteringarna.
Centrumskolan står klar, kostar 8 356 367 kronor i årshyra. Till den behövs elever och en rektor och ett rektorsområde. Alltså gör man ett nytt rektorsområde som kallas Centrum.
Problem 1: Centrumområdet har inte tillräckligt med elever i åldrarna förskola till årskurs 9.
Problem 2: Partille har ett gymnasium som bara har halv täckning. Gymnasiet är en frivillig form så här väljer elever själva var de vill gå.

Elever i åldrarna förskola – årskurs 6, finns i många skolor i vår kommun som Oxled, Vallhamra, Ugglum, Skulltorp, Storegård, Lillegård, Jonsered, Björndammen, Furan (Furulund) m.fl.
Högstadieelever årskurs 7-9 finns i rektorsområdena Öjersjö Brunn (Öjersjö ), Vallhamra, Lunden (Furulund), Björndammen, Lexby.
Beslutet man tar är att skapa ett nytt rektors­område, som inkluderar Furu­lund och Björndammen. Ytterligare beslut tas att Centrumskolan skall bestå av högstadieelever från Björndammen och Lunden. De lokaler som de lämnar skall användas av det växande antalet barn från förskola och upp till sjätte klass. Är detta riktigt sant vad gäller befolkningsstatistik? Var skall barnen som behöver förskola – sjätte klass och som bor i Centrum gå? Skall de gå till Skulltorp? Björndammen? Eller Furulund, uppför den backen!

Ekonomin blir också bättre genom synergieffekter d.v.s. samutnyttja lokalerna med gymnasiet? En frivillig skolform och en obligatorisk grundskola, två helt olika ”kulturer”. Ingen annanstans i Sverige har man vågat sig på något så ”modernt”.
Ingen skola är en bra skola utan lärarna. Det förutsätts nästan att lärarna skall följa med?
Kan det säkerställas att Centrumskolan kommer att ha lärare hösten 2019?

Partille kommun står alltså med en skola och ett gymnasium som inte har tillräckligt med elever. Kostar pengar! Lösningar som kommit från olika håll. Hyr ut lokalerna Centrumskolan till annat som företag, restauranger, gör ett företagshotell. Invänta några år tills elevunderlaget ökat i Centrum. Eller starta en ”Förskola till årskurs 9-skola” som långsamt får växa till sig och bli den drömskola, som var tänkt i början! Hur man än gör kommer det att kosta pengar för kommunen. Tiderna har ändrats och folk gör inte som det var tänkt!
Förresten, Partillebo är ett kommunalt bolag, och äger lokalerna i Centrum och tar in hyran.
Partille kommun betalar Partillebo hyran. Partillebos vinster bör gå till Partille kommun, som inte får ekonomin att gå ihop vad gäller Centrumskolan. Lös den gåtan den som kan.

”Ingen är sämre än att man kan ändra sig..”