Björndammen, Furulund och nya Centrumskolan

Partille

Närmare 200 elever och föräldrar gick till kommunhuset och protesterade mot flytten av högstadiedelarna av Furulundskolan och Björndammens skola till den nya Centrumskolan. Utbildningsnämnden mötte talespersoner, föräldrar och barn vid kommunhuset där stämningen var mycket god och vi politiker möttes av applåder. Här vill vi rikta ett stort tack till arrangörer och engagerade föräldrar samt barn som på ett så föredömligt sätt visade att dialog är demokratins grundpelare. Kanske väljer några av Era barn vägen som politiker baserat på den upplevelsen. Låt oss hoppas på det, ni behövs!

En enig utbildningsnämnd har varit överens om grunderna för hur skolorna skall se ut framöver i Partille kommun. I den planen skall förskolan till klass 6 finnas på separata skolor och klass 7-9, finnas på egna skol­enheter. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att Centrum­skolan ska vara en klass 7-9 skola. Sedan har nämnden menat att förvaltningen ska utforma den exakta planeringen för genomförandet.

När vi i Sverigedemokraterna förstod att det fanns en grupp föräldrar som hade avvikande mening ville vi lyssna på gruppen. Vi har medverkat i möten med era företrädare både över telefon och i personliga möten, tagit tid att sätta oss in i de argument och de fakta som ni haft. Vilket enormt engagemang som lärare, föräldrar och barn visar för era skolor. Det är fantastiskt.

Vi ville efter att ha lyssnat på många goda argument och infallsvinklar, lyfta frågan i nämnden så att alla kunde få en chans att bli hörda. Vi yrkade på att riva upp beslutet om flytten samt ett ytterligare yrkande om att få den analys som låg till grund för beslutet om att flytta Furulands och Björndammens högstadier till Centrumskolan i digital form så att alla kunde läsa på i lugn och ro. Meningen var att ge hela processen ytterligare tid och eftertanke. Yrkandet att riva upp beslutet föll då det faktiskt inte finns ett politiskt beslut om flytten och alltså inget politiskt beslut att riva upp. Även i yrkandet om att få analysen, fick vi ett enhetligt avslag.

Det kan vara så att det liggande förslaget är det bästa, givet alla faktorer, men vi ville få till en tydligare och mer öppen argumentation och analys. Vi har menat att en viktig faktor är att kontinuiteten blir bra i samband med flytten. Förvaltningen har nu garanterat att de i klass 8 som börjar klass 9 i den nya skolan ska hållas ihop som samma klasser. Vi har nu även fått information om att en mycket stor andel av berörda lärare har uttryckt intresse för att flytta med till Centrumskolan. Det kan vara bra att ta med sig i diskussionen.

Givet att alla ska få sin röst hörd så har det varit en hel del som även varit positiva till flytten, dessa skall heller inte glömmas bort.

De protesterande har haft invändningar mot den kommunaljuridiska processen kring besluten i Utbildningsnämnd och Förvaltning. Vi väljer att inte kommentera detta innan kommunen har ingivit svar till Förvaltningsrätten. Det ska ske senast den 31 januari 2019.

För Sverigedemokraterna i Partille
Matz Dovstrand
Ledamot Utbildningsnämnden