Bild: Björn Alm

Tummen upp för ny simhall

Partille

I måndags beslutade fullmäktige att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag om att ge Partillebo AB i uppdrag att uppföra en ny simhall och friskvårdsanläggning i centrala Partille.

Måndagens beslut kom inte en dag för tidigt. Samma dag, innan fullmäktigesammanträdet, gick kommunen nämligen ut med information om att Björndammens simhall efter årsskiftet får ändrade öppettider och att rehab-badet försvinner. Syftet är att förlänga den 45-åriga simhallens livslängd.

Flera av politikerna i fullmäktige lyfte att diskussionerna om en simhall varit på tapeten väldigt länge och att det nu är rätt läge för beslutet att låta Partillebo leta efter en tomt. En av dem var Marith Hesse (M), ordförande i kommunstyrelsen från och med årsskiftet.

”Det är rätt tid”

– När jag kom in i politiken tror jag att man hade pratat om det ganska många år och även innan det. Men på något sätt ligger det väl kanske helt rätt i tiden nu att för Partillebos del gå ut och leta efter en tomt. Vi vet hur det ser ut nere i centrum, det byggs allt mer och ska man komma till så är det rätt tid att göra detta nu, sa hon.

Hon tog även upp kultur- och fritidsnämndens beslut att reducera öppettiderna för Björndammens simhall.

– Den simhall som vi har i dag är på fallrepet man har fått fatta beslut om reducerade öppettider bara för att livslängden ska klaras. Dessutom vet vi att den här simhallen är alldeles för ­liten för att tillgodose de behov som vi har.

När beslutet sedan skulle fattas var det ett enigt fullmäktige som gav Partillebo AB i uppdrag att uppföra en ny simhall och friskvårds­anläggning i centrala Partille. Partillebo kommer i början av 2019 att upphandla en lämplig tomt och entreprenad för ändamålet.

Kan stå klar om tre år

Partillebo fick även uppdraget att tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden ta fram underlag för närmare utformning av en simhall.

– Vi är många här som pratar om friskvård och jag tror att detta är en ­viktig pusselbit i hur vi kan ge våra invånare en möjlighet att leva ett hälsosamt liv, sa Martih Hesse (M) under sammanträdet.

Den nya simhalen ska ge kommuninvånare, skola, föreningar och besökare tillgång till en mångfunktionell och hållbar anläggning för motion och vattenvana. ­Anläggningen kommer även att erbjuda ett modernt rehab-bad.

Förhoppningen är också att den centrala placeringen av anläggningen ska bidra till att skapa ett levande centrum både dag- och kvällstid.

Det är mycket arbete kvar innan en ny simhall kan bli verklighet men om det går som planerat kan anläggningen stå klar vid årsskiftet 2021/2022.